BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 06. 09. 2015 - 23. neděle v mezidobí - cyklu B - bohoslužby, přímluvy

přidáno: 5. 9. 2015 16:11, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 5. 9. 2015 16:11 ]
https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/bohosluzby/_draft_post/2015%2009%2012%20maily%20PLAK%C3%81T%20HOLY%20MASS.jpg


Modlitba věřících 
23. neděle v mezidobí, cyklus B – Posvícení Josefov 
6. 9. 2015 

Bůh přichází a vysvobozuje. Proto ho s důvěrou prosme o záchranu našeho světa:

1. Při výročí posvěcení tohoto kostela za všechny kdo sem přicházejí, aby zde nacházeli Boha a sami stávali chrámy Ducha svatého.
2. Prosme o milost nalézt kvalitní řešení emigrační vlny do Evropy.[1]
3. Prosme o Boží vedení pro křesťany, aby nalezli správný způsob, jak pomoci emigrantům v naší zemi.[2]
4. Prosme za lidi z míst zatížených násilím a složitou životní situací, kteří se nedostanou do pozornosti médií a světa.[3]
5. Prosme o Boží pomoc při řešení dopadů globálních změn klimatu.[4]
6. Prosme o požehnání pro děti a pedagogy, kteří vstoupili do nového školního roku.
7. Prosme o odvahu a sílu zasáhnout tam, kde se stáváme svědky násilí, korupce či zločinů.[5]

Bože, ty nás přijímáš za své syny a dcery[6], vyslyš naše prosby a zachraň[7] všechny, za které Tě s důvěrou prosíme. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Uprchlíci před nádražím v Budapešti demonstrují za vpuštění do vlaků, plánují i hladovku. Většina zadržených migrantů nemá doklady, ověřit jejich totožnost je složité.
[2] 23. neděle v mezidobí – cyklus B, druhé čtení (srov. Jak 2,1-5).
[3] „Ošetřujeme všechny raněné, bez ohledu na politické přesvědčení.”
[4] Světový den modliteb za péči o stvoření ve vatikánské bazilice. V Klementinu bylo nejtepleji od roku 1781, Vráž se ohřála na 36,5 stupně. Obama vyzývá k přísnějším opatřením proti změnám klimatu. 1. září: Den, kdy půjdu a pomodlím se v přírodě.
[5] Tyran nutil děti, aby kopaly do matky. Nakonec ji zabil. Hollande ocenil hrdiny z vlaku.
[6] Vstupní modlitba dnešní neděle.
[7] 23. neděle v mezidobí – cyklus B, Žalm 146.