BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 06. 11. 2011 - 32. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 5. 11. 2011 16:04, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 5. 11. 2011 16:47 ]

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově.
  2. Ve středu a pátek je mše sv. v 17:00 na faře v Josefově.
  3. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné) a společná modlitba růžence.
  5. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.
  6. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež začne v pátek v 18 hodin po adoraci.
  7. Po nedělní mši v 10:30 je setkání na faře - dětí a rodičů po prvním svatém přijímání.


MODLITBA VĚŘÍCÍCH
32. neděle v mezidobí, cyklus A
6. 11. 2011

Pán nás zve, abychom své lampy naplnili olejem naděje a víry. Proto se k němu obracíme a prosíme ho:

1. Prosme o bdělé srdce připravené přivítat Pána až přijde.
2. Přidejme se k modlitbě Svatého otce a prosme, aby se zastavilo používání zbraní a násilí ve jménu křesťanství.
3. Vytrvale prosme o moudrost, prozíravost a zodpovědnost pro naše politiky a pro jejich rozhodování v otázkách ekonomické budoucnosti naší země.
4. Prosme o Boží pomoc pro obyvatele Somálska, kde zuří gerilová válka, a lidé prchají do okolních zemí.
5. Prosme o vyřešení nespravedlivého teroru obyvatel v Sýrii.
6. Prosme o moudrost a odvahu k ozdravení evropské ekonomiky.
7. Modleme se za spásu našich zesnulých a prosme, aby naše vztahy k nim byly i přes hranici smrti naplněné láskou a usmířením.

Dobrý Otče, žít v tvé blízkosti znamená mít plnost všeho, děkujeme ti, že v Kristu ses nám stal nekonečně blízkým, a prosíme tě: dej nám žít tak, abychom jednou mohli vejít na svatební hostinu, kterou jsi pro nás připravil. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Vzpomínková mše sv. za
Mons. Antonína Sýkoru
svaté pověsti a blahé paměti osobního děkana a faráře
v Josefově a Jasenné
bude sloužena 13. listopadu 2011 v 17 hodin
v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově.
Letos uplyne 18 let, co byl odvolán z tohoto světa
svým Mistrem a Pánem.
+ R.I.P.+
Slouží P. Miloslav Paclík, farář studenecký

Comments