BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 10. 3. 2012 - 3. neděle postní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 10. 3. 2012 14:48, autor: Petr Boháč

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti. 
  2. Mše v týdnu jsou ve středu a v pátek v 17:00 na faře v Josefově.
  3. V pátek přede mší v 16:30 a v neděli přede mší v 16:30 je společné rozjímání křížové cesty. V Jasenné je křížová cesta po nedělní mši svaté.
  4. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  6. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.    V Jasenné se vyučuje ve středu v 15 hodin v Základní škole. Tento týden odpadá náboženství skupině paní Silvarové, která je na školení.
  7. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež je v pátek ihned po mši od 17:45 - 18:45.
  8. Příprava dospělých na křest - katechumenát je dle osobní domluvy ve středu po mši a v pátek po přípravě na biřmování.

Modlitba věřících
3. neděle postní, cyklus B
11. 3. 2012


Slabost není pro Boha překážkou[1]. On proměňuje, uzdravuje a vede k vítězství. 
Proto s důvěrou volejme k nebeskému Otci:

1. Prosme o Ducha svatého pro Svatého otce při jeho apoštolské cestě po Kubě a Mexiku.[2]
2. Prosme za naše katechumeny, aby byli osvobozeni od veškerých pout zla a dosáhli milosti křtu.[3]
3. Prosme za oběti železničního neštěstí v Polsku.[4]
4. Prosme za Kongo, jeho politickou stabilitu a za oběti nešťastného výbuchu.[5]
5. Prosme za české politiky, aby svou nerozvážností nepromarnili potřebné finance pro naši zemi.[6]
6. Prosme za nově se rozvíjející církev v Mongolsku[7] a Číně.
7. Prosme o Boží pomoc pro pozitivní průběh a využití restitucí církevního majetku.[8]
8. Prosme za všechny členy našeho společenství, kteří žijí s nějakým handicapem.add 1

Bože, tys nám daroval zákon lásky[9], který naplňuje tvé srdce. Nauč nás žít z tajemství své lásky. 
Comments