BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 10. 3. 2013 - 4. neděle postní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 9. 3. 2013 14:51, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 11. 3. 2013 7:11 ]


  1. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny).
  2. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  3. V týdnu je mše sv. v pondělí v kostele a ve středu a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  5. Tento týden jsou jarní prázdniny, odpadá výuka náboženství.
  6. Křížová cesta je v pátek před večerní mší, v neděli po mši v Jasenné a v neděli přede mší v kostele v Josefově.
  7. Farní postní dílnička - sobota 14-17 hodin na faře v Duškově ulici.Modlitba věřících 
4. neděle postní, cyklus C 
10. 3. 2013 

Bůh nás vysvobozuje ze všech našich obav[1]. Proto mu svěřme všechny, kteří jeho pomoc potřebují:

1. Prosme za nového prezidenta, aby důstojně a kvalitně reprezentoval naši zemi.[2]
2. Prosme o Boží pomoc pro kardinály, kteří budou volit nového papeže.[3] 
3. Prosme o ochranu před severokorejskými výhružkami zrušením příměří a použitím jaderných zbraní.[4] 
4. Prosme o změnu povědomí o hodnotě sňatku, manželství a rodiny v naší zemi.[5] 
5. Prosme o oživení ekonomiky v naší zemi tak, aby lidé nalezli práci a mohli zajistit své rodiny.[6] 
6. Prosme o odvahu a pomoc pro policisty, záchranáře a hasiče, kteří nasazují své síly pro pomoc druhým.[7] 
7. Prosme o Boží milost obrácení pro všechny, kteří Boha odmítají nebo před ním utíkají.[8] 
8. Prosme za katechumeny, kteří budou letos o Velikonocích pokřtěni. 

Dobrý Otče, ty s láskou přijímáš ztracené syny. Dej nám svoji milost, abychom i my byli plni milosrdenství ke všem, kteří tě hledají[9], a sami tvé milosrdenství nalezli.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

[1] Ž 34. 
[2] Inaugurace
[3] Kardinálové mají dokončit přípravy na konkláve. Kardinálové již jednají
[4] Severní Korea vypověděla příměří a hrozí preventivním jaderným úderem.
[5] V Česku přibývá faktických manželství bez svatby a singles
[6] Nezaměstnanost v únoru stoupla na 8,1 %
[7] Pět z lidí, kteří zasahovali při frenštátské tragédii, převzalo ocenění. Cenu za čin roku převzali pražští policisté
[8] Kontext dnešního evangelia Lk 15,11-32. 
[9] Lk 15,28-32.
Comments