BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 10. 4. 2011 - 5. neděle postní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 9. 4. 2011 13:15, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 9. 4. 2011 13:57 ]

1.   Příští neděli je mše svatá ráno v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově.
2.   Mše svatá je ve středu a v pátek v 17 hodin.
3.   Biblická hodina je ve středu po mši - čteme Markovo evangelium.
4.   Náboženství se učí pro obě skupiny nižšího stupně v úterý ve 14:30 hodin.
      Ve středu starší žáci od 15:30 hodin.
5.   Křížová cesta je v pátek v 17 a hned po ní je mše a v neděli v 9 hodin přede mší.
6.   V pondělí ve 13 hodin je v kostele v Josefově pohřeb + Karla Dvořáka
7.   Příští neděli je sbírka na plošné pojištění majetku.
8.   Dnes je také odpoledne od 15 hodin setkání seniorů na faře v Jaroměři.
9.   V sobotu je diecézní setkání mládeže dle plakátu u vchodu kostela. Dnes také začíná týden modliteb za mládež - vzpomeňte též v osobních modlitbách
10.   Velikonoční svátost smíření je připravena na příští neděli po mši svaté. Ve svatém týdnu se již připravuje na velikonoční triduum.
11. Vzadu v kostele v Josefově je připraven rozpis na mytí nohou při bohoslužbě na památku večeře Páně na Zelený čtvrtek.


PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
5. neděle postní A 

Ježíšovi vstoupily do očí slzy, když viděl zármutek svých přátel. To svědčí o jeho soucitu. S důvěrou tedy přednesme své starosti o náš svět a volejme: 
Pane, smiluj se. 
 
▪ Prosme za všechny, kdo byli pozváni k novému životu a budou kdekoli na světě
zanedlouho pokřtěni. 
▪ Prosme za pokoj, jednotu a vzájemnou úctu křesťanských církví. 
▫ Prosme za všechny, kdo nesou politickou, hospodářskou a společenskou odpovědnost. 
▫ Prosme za obrácení těch, kdo šíří násilí a nenávist, a za spravedlnost ve světě. 
▫ Prosme za lásku manželů, pokoj v rodinách, za dobrou budoucnost dětí a mladých lidí.
• Prosme za nemocné a trpící, aby nezůstali bez pomoci a silou víry nesli svůj úděl. 
• Prosme za opuštěné, opovrhované a za ty, kterým se nedostává soucitu. 
• Prosme za umírající, aby se ke slávě Boží smířili se svou minulostí i s lidmi. 
• Prosme za ty, kdo ztratili své blízké, a za každou stísněnou lidskou duši.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom žili v síle Ducha Božího. 
 
Pane, vyslyš nás, když prosíme za svět, vždyť u tebe je slitování a hojnost milosrdenství. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. 
 

Comments