BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 10. 6. 2012 - Slavnost Těla a Krve Páně - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 9. 6. 2012 15:19, autor: Petr Boháč


  1. Příští neděle je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti.
  2. V neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  3. Ve středu a pátek je mše v 18 v Josefově na faře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  5. Náboženství tento týden končí a rozdává se vysvědčení

Modlitba věřících 
Těla a Krve Páně 
10. 6. 2012 

Kristus říká: „Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“[1] Prosme nebeského Otce za sebe i za svět, abychom jeho vůli poznávali a žili podle ní.

1. Přijímání Těla a Krve Páně není pro nás odměna, ale Pokrm a Život. Prosme za ty, kdo z jakéhokoli důvodu nemohou přistupovat ke stolu Páně.
2. Obyvatelé zemí nejvíce zasažených ekonomickou krizí žijí pod velkým tlakem.[2] Prosme o dar naděje a trpělivosti a o Boží posilu pro všechny, kdo jsou v nesnázích.
3. Probíhající fotbalové mistrovství Evropy[3] s sebou nese riziko násilných konfliktů vyvolávaných tak zvanými „rowdies“. Prosme o bezpečný průběh všech sportovních utkání a o Boží ochranu pro hráče i fanoušky.
4. V období maturit, přijímacích a vysokoškolských zkoušek prosme za studenty, aby své povinnosti zvládali s Boží pomocí a aby kvůli neúspěchu nepropadali zoufalství. Prosme také za všechny pedagogy.
5. Projednávané majetkové vyrovnání státu s církvemi působí mezi veřejností mnoho negativních postojů. Prosme o pokojné dosažení spravedlivého řešení.
6. Koncem týdne církev oslaví Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Panny Marie.[4] Prosme zvláště za děti, rodiče, vychovatele a kněze o srdce otevřená pro Boha a pro druhé.
7. Prosme jedni za druhé a za ty, kdo s námi slavívali eucharistii a již překročili práh smrti.

Bože, život podle tvé vůle je spolehlivou cestou k dobru a štěstí. Nauč nás žít i modlit se v souladu s tvým srdcem, přijmi naše prosby a buď Pánem našich životů. Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

[1] Mk 3,35.
[2] http://zpravy.idnes.cz/narust-aids-deprese-krize-recko-rekove-dyo-/zahranicni.aspx?c=A120606_081420_zahranicni_ts
[3] http://fotbal.idnes.cz/fotbalove-euro-se-obava-chuliganu-dln-/euro-2012.aspx?c=A120606_213504_euro-2012_par
[4] Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 15. 6., památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 16. 6.