BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 10. 7. 2011 - 15. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 9. 7. 2011 14:58, autor: Petr Boháč

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově.
  2. Večerní mše ve středu a pátek je v 18 hodin v kapli na faře.
  3. O prázdninách není výuka náboženství, ani biblická hodina, ani zkouška sboru.
  4. Setkání mládeže je v neděli po mši na faře v Josefově dle domluvy.
PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
15. neděle v mezidobí A 

Bůh, jehož slovo je jako životodárný déšť, jistě vyslyší naše modlitby, do nichž 
vložíme upřímnou starost o církev a o svět. Volejme tedy společně: Pane, smiluj se.

▪ Prosme za všechny, kdo touží po slově Božím, naslouchají mu a snaží se mu porozumět.
▪ Prosme za ty, kdo mají druhým otvírat a vysvětlovat Písmo: za biblisty, kazatele,rodiče, katechety a za všechny křesťany.
▪ Prosme za ty, kdo Boží slovo nechápou, za ty, kdo mu nejsou věrni, a za ty, kdo ho neslyší pro přemíru svých starostí.
▫ Prosme za změnu smýšlení těch, kdo pustoší a vykořisťují přírodu.
▫ Prosme za víru dnešních lidí: ať je jejich život opřen o hodnoty evangelia.
▫ Prosme za mladé lidi, ať najdou vztah k Bohu, aby našli pravý smysl a naplnění života.
▫ Prosme za politiky a za ty, kdo usilují o mír: ať jejich snahy mají úspěch, aby bylo posíleno bezpečí na naší planetě.
• Prosme za příznivé počasí a dobrou úrodu a také za ochotu lidí k solidaritě, aby byla zmírněna nouze hladovějících.
• Prosme za všechny, kdo musí snášet utrpení a bolest, aby měli dostatek sil a nepropadli zoufalství.
◦ Prosme za naše město (naši obec), za naše (farní) společenství a vložme do této modlitby i starosti své i svých blízkých.

Pane, ty můžeš dát vzrůst všemu, co člověk svou touhou po dobru a konáním dobra započne.
Vyslyš tedy i tyto naše prosby. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Comments