BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 11. 11. 2012 - 32. V MEZIDOBÍ - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 10. 11. 2012 13:03, autor: Farnost Josefov
  1. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny). 
  2. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  3. V týdnu je mše sv. v pondělí a v pátek v 17 hodin v kapli na faře. Ve středu v 16 hodin v Jasenné.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  5. V úterý je náboženství (spíše farní katecheze) v 15 hodin pro děti do páté třídy. Starší děti a mládež mají vždy aktuálně ohlášena setkání v pátek po večerní mši svaté vždy po domluvě.  V Jasenné je náboženství ve škole ve středu ve 14:30 hodin.

Modlitba věřících 
32. neděle v mezidobí, cyklus B 
11. 11. 2012 

Bůh zachovává věrnost a zjednává právo všem utiskovaným[1]. Proto se k němu s důvěrou obraťme:

1. Prosme o pomoc křesťanům v Sýrii, kteří se stávají terčem útoků válčících stran.[2]
2. Prosme o pomoc s řešením hospodářské situace v Řecku.[3] 
3. Prosme o zachování a rozvoj spravedlivého uspořádání naši země a dar svobody pro všechny, kteří žijí v totalitě.[4] 
4. Prosme za chudé rodiny v naší zemi, aby nalezli pomoc a řešení své situace.[5] 
5. Prosme o moudré řešení otázek kolem profesionálního pěstounství v naší zemi.[6] 
6. Prosme o správná rozhodnutí při správě církevního majetku.[7] 

Bože, tvůj Syn nám skrze svoji oběť přináší spásu[8]. Dej ať z tohoto daru můžeme stále čerpat nejen my, ale také celý svět. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. 

[1] viz. Žl 146,6c-7 
[2] Pravoslavný metropolita žádá o modlitbu a pomoc pro Sýrii. 
[3] Generální stávka v Řecku ochromila... 
[4] V tomto týdnu oslavíme 17. listopad. 
[5] Vláda prosadila zvýšení daní. Viz. také nedělní evangelium. 
[6] Péče o odložené děti bude profesionální. 
[7] Sněmovna schválila církevní restituce. 
[8] viz. druhé čtení Žid 9,28.
Comments