BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 11. 1. 2015 - neděle Křtu Páně - cyklu B - bohoslužby, přímluvy

přidáno: 10. 1. 2015 15:18, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 10. 1. 2015 15:18 ]


Modlitba věřících 
Svátek Křtu Páně, cyklus B 
11. 1. 2015 

Náš Pán nepřišel dolomit nalomenou třtinu, ale vyvedl ze tmy zajaté.[1] Předložme mu všechna ohrožení, bolest či starost o tento svět:

1. Modleme se o Boží požehnání pro všechny, ke kterým bude směřovat Tříkrálová sbírka.[2]
2. Modleme se za nové kněze, kteří by věrně ukazovali na Krista.[3]
3. Modleme se za ty, kteří se připravují na křest, aby byli vedeni Duchem svatým k plnému obrácení.[4]
4. Modleme se za oběti teroristů v Paříži a prosme o ochranu před všemi útoky na svobodu a demokracii.[5]
5. Modleme se za diplomaty, kteří mohou změnit válečné napětí na Ukrajině.[6]
6. Modleme se za zastavení otrocké práce dětí.[7]
7. Modleme se za starosty našich měst a obcí, aby byli dobrými správci.[8]
8. Modleme se za naše společenství, abychom neztráceli radost a odvahu žít z jistoty Boží přítomnosti ve světě.[9]

Bože, vzdáváme ti díky, slávu a moc.[10] Prosíme tě, vyslyš naše prosby a doveď nás do života věčného. Skrze Krista našeho Pána. Amen

[1] Srov. svátek Křtu Páně – cyklus B, 1. čtení Iz 42,1-4.6-7.
[2] Tříkrálová sbírka.
[3] Srov. svátek Křtu Páně – cyklus B, evangelium Mk 1,6b.
[4] Svátek Křtu Páně je v liturgické tradici také dnem, kdy se křtilo.
[5] Do redakce francouzského týdeníku vpadli útočníci.
[6] Diplomaté Francie, Německa, Ruska a Ukrajiny připravili půdu pro summit v Astaně.
[7] 168 milionů dětí ročně koná otrockou práci.
[8] Kardinál Duka se sešel s novými starosty.
[9] Srov. svátek Křtu Páně – cyklus B, evangelium Mk 1,6b-11.
[10] Srov. svátek Křtu Páně – cyklus B, Žalm 29.