BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 11. 12. 2011 - 3. Adventní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 10. 12. 2011 15:13, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 10. 12. 2011 15:18 ]

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově.
  2. Po mši v Josefově je pak před vánoční zpovídání v kostele - příležitost ke svátosti smíření.
  3. Ve středu a pátek je mše sv. v 17:00 na faře v Josefově.
  4. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné) a společná modlitba růžence.
  6. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti. V Jasenné se vyučuje ve středu v 15 hodin v Základní škole.
  7. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež tento týden není.
  8. Příští sobotu 17.12. je od 9:30 hodin v kostele výzdoba vánočních stromů.

MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Neděle 2. adventní, cyklus B
11. 12. 2011

Bůh nám poslal svého Syna – pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; vystavme s důvěrou jeho paprskům každý stín v životě našem i v životě všech lidí.

Prosme Pána za společenství církve, aby nezhášelo plamen Ducha svatého strachem a vyhraněním se.
Prosme, aby skrze znamení adventního věnce a Betlémského světla Bůh nově promlouval do rodin naší země.
Prosme za lidi, kteří v důsledku ekonomické krize přišli o zaměstnání a radikalizují se.
Prosme za podnikatele, aby přes ztíženou ekonomickou situaci dokázali vytvářet nová pracovní místa.
Prosme Pána, aby uchránil svět od nebezpečí jaderného konfliktu a zastavil kontroverzní politické režimy ve vývoji této zbraně.
Prosme o Boží pomoc k pravdivé, odborné a nezkreslené reflexi ekologických otázek.
Prosme za nového ministra kultury, především v souvislosti s přípravou majetkového vyrovnání s církvemi.
Prosme, abychom po příkladu Jana Křtitele vydávali pravdivé svědectví o Kristu.

Dobrý Otče, ty prosvěcuješ naše temnoty a vedeš nás do záře své milující přítomnosti; dej, ať před tvým světlem nikdy nezavíráme oči. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Comments