BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 1. 1. 2012 - Matky Boží Panny Marie - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 31. 12. 2011 16:30, autor: Petr Boháč

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Na prahu nového roku prosme spolu s Ježíšovou Matkou nebeského Otce za církev i za celý svět.

▪ Dej, Bože, všem křesťanům svého životodárného Ducha, aby uchovávali tvá tajemství ve svých srdcích.
▫ Dopřej všem národům prožít právě začínající rok v míru, bezpečí a hojnosti.
• Rozjasni svou tvář nad všemi trpícími a nešťastnými lidmi.
◦ Rozjasni svou tvář i nad námi a žehnej všem našim blízkým, žehnej naší církvi, národu a celému světu.

Abba Otče, vyslyš prosby těch, které jsi mocí svého Ducha přijal za syny a dcery skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Comments