BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 11.8.2013 - 19. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 10. 8. 2013 14:29, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 10. 8. 2013 14:31 ]

Modlitba věřících
19. neděle v mezidobí, cyklus C
11. 8. 2013

Ježíš nás ujišťuje, že se nemáme bát[1]. S touto nadějí předložme Bohu své prosby: 

1. Prosme o vyřešení politické krize v naší zemi a nastolení kvalitní vlády.[2]
2. Prosme o zastavení všech válečných hrozeb, zvláště v souvislosti s výročím svržení atomových bomb v Japonsku.[3] 
3. Prosme o zamezení vlivu islamistický teroristických skupin.[4] 
4. Prosme o rozbití všech korupčních a mafiánských praktik u nás[5] i ve světě[6]
5. Prosme o dobré počasí a také o požehnání pro úrodu.[7] 
6. Prosme o pomoc pro všechny, kdo hledají práci, zvláště pro starší lidi[8] a čerstvé absolventy škol[9]
7. Prosme o milost spravovat nám svěřené majetky v souladu s Boží vůlí.[10] 

Bože, ty bdíš nad těmi, kdo doufají v tvoji milost. Prosíme tě, ať na nás spočine tvé milosrdenství.[11] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Evangelium této neděle Lk 12,32.
[2] Schůze k rozpuštění sněmovny bude příští pátek. 
[3] Jan Pavel II.: Válka není Boží trest, nýbrž výsledek našich hříchů. 
[4] USA odpovídají na hrozbu. Nálet zabil šest militantů v Jemenu. 
[5] O provizích mluvila Salačová v kauze Rath. 
[6] Britské policii se podařilo zatknout šéfa sicilské mafie. Novodobí otroci z Vietnamu pěstují v Británii konopí. 
[7] Sucho snížilo výnosy obilovin... 
[8] Polovina žen nad padesát let má problémy v práci se svým věkem. 
[9] Absolventi škol zvýšili počet lidí bez práce. V Česku ji hledá 551 tisíc lidí. 
[10] Viz evangelium této neděle Lk 12,32-48. 
[11] Žalm této neděle Ž 33. ZVEME VÁS NA

MŠI SVATOU

u kaple Navštívení Panny Marie

ve Smržově

o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

ve čtvrtek 15. 8. 2013 v 17 00 hodin

Od 1630 se můžete připojit k modlitbě růžence a přistupovat ke svátosti smíření.Pouť 2013 v Malých Svatoňovicích


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plakát ke stažení : odkaz v zápatí stránky.

čtvrtek 15. srpna 2013

Poutní slavnost 
 
8:30 ; 18:00 mše sv.
 

sobota 17. srpna 2013

Diecézní pouť v Malých Svatoňovicích

Diecézní pouť a Den obce Malé Svatoňovice

Program

10.00 hod. Zahájení v kostele

10.15 hod. Pobožnost k Sedmi radostem Panny Marie v Mariánském sadu

11.00 hod. Přednáška: "Rok víry – Cyrilometodějské jubileum"

            – Prof. Petr Piťha

12.00 hod. Mše svatá – náměstí, hlavní celebrant:

             Mons. Jan Vokál, královéhradecký sídelní biskup

14.00 hod. Program pro děti – kulturní dům

14.00 hod. Národní pouť do Svaté Země na závěr Roku víry – kulturní dům

14.30 hod. Prezentace projektu obnovy poutního místa – kulturní dům

15.00 hod. Sedmiradostný růženec a Zasvěcení Panně Marii

15.30 hod. Svátostné požehnaní – Te Deum

Svátost smíření: 10.00 – 11.45 hod. a 15.00 – 15.45 hod.

Příležitost k získání odpustků Roku víry. 


neděle 18. srpna 2013

Poutní neděle  

  8:30  mše sv. 

10:30  mše sv. - P. Bohuslav Směšný

                         ( bývalý duch. správce v M. Svatońovicích )

14:00  mše sv. - ThDr. Andrzej Götz ( Úpice)

 

Po každé mši sv. uctívání sošky P. Marie