BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 12. 03. 2016 - 5. neděle postní - cyklu C - bohoslužby, přímluvy

přidáno: 12. 3. 2016 13:53, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 12. 3. 2016 14:11 ]

Modlitba věřících 
5. neděle postní, cyklus C 
13. 3. 2016 

Bůh nám ve svém milovaném Synu zjevuje svou lásku a odpuštěním hříchů umožňuje nový začátek. S vděčností a důvěrou tedy prosme: Pane, smiluj se.

1. Milostivý Bože, nechť v tomto postním čase zakusí každé z tvých dětí uzdravující moc tvého odpuštění a láskyplné péče.
2. Svěřujeme ti čekatele křtu, katechumenky a katechumeny: kéž nechají za sebou dřívější život a křtem pevně zakotví v Kristu a v jeho církvi.
3. Skrze svou církev se ujímej lidí chudých a obtížených těžkou prací, pomáhej jim k právu, vlévej radost a naději na změnu.
4. Kéž mocní tohoto světa porozumějí, jak ošidné je spoléhat se na čistě lidské prostředky a svoji moc zakládat na vojsku a zbraních.
5. Povzbuzuj také ty, kdo se provinili proti manželskému slibu, ať svoji vinu uznají, chtějí ji napravit a dojdou odpuštění od těch, jimž nejvíce ublížili.
6. Všem svým věrným dej dosáhnout vítězné nebeské odměny, k níž jsi nás povolal v Kristu Ježíši.

Bože nekonečně laskavý a slitovný, uč nás bdít, radovat se a děkovat, že s námi činíš nové, veliké věci a osvobozuj nás od všeho, co nám v tom může bránit. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.