BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 12. 1. 2014 - Svátek Křtu Páně - neděle cyklu A - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 11. 1. 2014 16:34, autor: Petr Boháč

https://2414f8b3-a-5c92aadf-s-sites.googlegroups.com/a/farnostjosefov.cz/web/bohosluzby/nedele512014-slavnostzjevenipane-nedelecyklua-bohosluzbyaprimluvy/2014%2001%20M%C4%9Bs%C3%ADc%20modliteb.jpg?attachauth=ANoY7cqHc58j-0kNik9K07T-DyaFTTpDI3Q3rJw2cL2uW0S8LmRwCtAzszpSIbxvGPmaNl4w6l_A3SLeb6fuFNq7VD8wyjT9DGRI9nbLvx5W9achZk_rpGAq0KSYSUfnUEiFpuxa-NtY9MudzYqco7rBINzqdHL6FsCmPBqsO6iE6qNsBYYaVq6x60YOg2D5zx8wyA2glXGcTpxkJnkNnDh_kA9z__XKWyOX6Z9LJ8GLCQQPnoZ-jwOL1ZofcVni2fNlZgR4DIfargUyz4CdDGYsMRncgNvBR6crMvs3WIEdKcojGvut7sf7cMtMxy5nOWnNrY63-rjBU-jGvKbiUYjYJXf6ZvDLVQ%3D%3D&attredirects=0


Modlitba věřících 
Svátek Křtu Páně, cyklus A 
12. 1. 2014 

Bůh vysvobozuje ty, kteří se ocitají v temnotách.[1] S důvěrou mu svěřme všechny starosti, které sužují nás i svět.

1. Prosme o Boží ochranu před pronásledováním křesťanů na celém světě.[2]
2. Prosme o rozšíření radostné zvěsti evangelia do všech míst světa.[3]
3. Prosme o kvalitní vládu pro naši zemi.[4]
4. Prosme o uklidnění rozbouřené situace na Blízkém Východě a zvláště v Sýrii.[5]
5. Prosme o nové příležitosti k práci v naší zemi a prosme za všechny, kteří práci ztratili.[6]
6. Prosme za všechny katechumeny, kteří přijmou v letošním roce křest.
7. Prosme o požehnání pro ty, kdo přispěli na charitativní projekty zvláště formou Tříkrálové sbírky.[7]

Bože, ty jsi mocný a plný slávy. Pomoz nám konat, co je správné, abychom mohli zakusit tvoji uzdravující moc.[8] Skrze Krista, našeho Pána.

[1] Viz. Svátek Křtu Páně – 1. čtení Iz 42,7.
[2] Pronásledování křesťanů na postupu.
[3] Srov. Svátek Křtu Páně – 1. čtení Iz 42,1-4.6-7.
[4] Zeman: Vláda bude v lednu, premiér Sobotka už za týden.
[5] Ve Španělsku se setká syrská opozice, tématem bude účast na mírových jednáních.
[6] Bez práce bylo v ČR v prosinci téměř 600 tisíc lidí.
[7] Probíhá tříkrálová sbírka.
[8] Srov. Svátek Křtu Páně – Žalm 29, Sk 10,35.38.

Comments