BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 12. 12. 2010 - 3. neděle adventní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 18. 12. 2010 14:42, autor: Římskokatolická farnost Josefov   [ aktualizováno 19. 12. 2010 6:52 ]

  1. V týdnu je mše ve středu v 17 hodin. V pátek na vigilii slavnosti Narození Páně je ve 14:30 mše v Jasenné a hned po ní je před kostelem ŽIVÝ BETLÉM. Půlnoční je v Josefově přímo o půlnoci a půl hodiny před mší si zazpíváme koledy. V sobotu na Hod Boží je mše v 8 v Jasenné a v 9:30 v Josefově. V neděli 26.12. slavíme už svátek Svaté Rodiny s obnovou manželských slibů - v 8 v Jasenné a v 9:30 rytmická mše v Josefově. Odpoledne je vánoční mše na Starém Plese ve 14 hodin.

  2. Biblická hodina se čtením v Markově evangeliu je ve středu po mši od 17:30 hodin
  3. Náboženství se učí pro obě skupiny nižšího stupně v úterý ve 14:30. 
  4. Ve středu je v 15:30 pro 4.-9. třídu.

  5. Ve čtvrtek ráno v 9 hodin prosíme o pomoc při zdobení stromků, stavění betlému a úklidu kostela.


PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH

4. neděle adventní A

 

Záchrana světa začíná jako iniciativa Boží, ale hned od počátku vyžaduje spolupráci a věrnost člověka. Vezměme i my na sebe svůj díl odpovědnosti a modleme se za celý svět.

 

Volejme:     Pane, smiluj se.                                                                                 

 

 

Prosme za pokoj všeho křesťanstva, za katechumeny Ivu a Tomáše a za          ty, kdo hlásají evangelium.         

 

• Prosme za ty, kdo se cítí být Bohem i lidmi opuštěni.

 

▫ Prosme za ty, kdo tento čas tráví jen starostí o hmotné požitky a nepečují o svůj vnitřní

život.

 

▫ Prosme za rodiny, aby nadcházející svátky prožily v pravé radosti a pokoji.

 

▫ Prosme za lidi i národy žijící v nepřátelství a nenacházející cestu k usmíření.

 

• Prosme za lidi pohaněné a pomlouvané, jejichž důstojnost byla pošlapána.    

 

• Prosme za těžce nemocné a za všechny, kdo hledí do budoucnosti se strachem.

 

• Prosme za osamocené matky, za jejich děti a za všechny, kdo potřebují zastání.

 

• Prosme za naději a dobrou budoucnost všech slabých a chudých.

 

◦ Prosme jedni za druhé, abychom s odvahou přijali své místo v Božím plánu i každou výzvu ke konání dobra.     

 

◦ Prosme, aby Duch svatý dal svou moudrost těm, kdo jsou odpovědni za volbu nového 
           královéhradeckého biskupa.

 

 

Náš Pane, pravdivý Emanueli, smiluj se a přednes tyto naše prosby svému Otci, s nímž v jednotě Ducha svatého žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.   

 

Comments