BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 12. 12. 2010 - 3. neděle adventní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 11. 12. 2010 9:27, autor: Římskokatolická farnost Josefov   [ aktualizováno 13. 12. 2010 2:22 ]
  1. Příští neděli je mše svatá ráno v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově        

  2. V týdnu je mše ve středu a v pátek v 17 hodin v pátek, v pondělí je památka sv. Lucie, panny a mučednice v úterý památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
  3. Biblická hodina se čtením v Markově evangeliu je ve středu po mši od 17:30 hodin
  4. Náboženství se učí pro obě skupiny nižšího stupně v úterý ve 14:30.
  5. Ve středu je v 15:30 pro 4.-9. třídu.

  6. Příští neděli po mši svaté cca v 10:30 je předvánoční svátost smíření

  7. V sobotu 18. prosince je v 16 hodin ADVENTNÍ KONCERT v kostele v JASENNÉ - plakát viz příloha


PŘÍMLUVY – 3. neděle adventní A


Mnozí lidé čekají lepší budoucnost: pomoc ve svých starostech a vysvobození od utrpení a nouze. 
Za ně a za celý svět se teď modleme a volejme: 

Pane, smiluj se. (Iz 35,5-6a.10) 


▪ Prosme za vytrvalost, odvahu a jednotu všech křesťanů. (Jak 5,7-9)

▫ Prosme za ty, kdo nesdílejí naši víru. 

▫ Prosme za všechny, kdo touží po spravedlnosti, míru a bezpečí na zemi. 

▫ Prosme za zachování přírody a všeho života na naší planetě. 

• Prosme za osamocené lidi, kteří čekají na lidskou blízkost. 

• Prosme za nejpotřebnější – za ty, jejichž nouze si nikdo nevšímá. 

• Prosme za nemocné a za všechny, kdo žijí ve strachu a bolestech a touží po uzdravení. 

• Prosme za ty, kdo trpí nejistotou a těžkými pochybnostmi. (Mt 11,3) 

• Prosme za ty, kdo jsou zatíženi vinou, a za všechny, kdo jsou vnitřně zlomeni. 

• Prosme za ty, kterým schází štěstí, láska a vnitřní pokoj. 

▫ Prosme za ty, kterým nic nechybí a netouží po spáse. (Mt 11,5b-6)

◦ Prosme každý sám za sebe, aby nás Pán nenechal podlehnout našim starostem. 

◦ Prosme, aby Duch svatý dal svou moudrost těm, kdo jsou odpovědni za volbu nového 
královéhradeckého biskupa.


Pane, zachovej svou věrnost, přijď a zachraň nás. 
Tobě buď chvála po všechen čas a na věky věků. Amen. (Žl 145,6; Iz 35,4)
Comments