BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 12. 5. 2013 - Josefovská pouť - slavnost Nanebevstoupení Páně - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 11. 5. 2013 16:25, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících 
7. neděle velikonoční, Nanebevstoupení Páně, cyklus C 
12. 5. 2013 

Ježíš prosí Otce, aby dal poznat svoji lásku všem, kdo uvěří.[1] V jistotě této lásky předložme Bohu své prosby:

1. Prosme o nové vylití Ducha svatého na celou církev u nás i ve světě.[2]
2. Prosme o požehnání pro plánovanou mírovou konferenci o řešení válečné krize v Sýrii.[3] 
3. Prosme o odpuštění a smír za zločiny a nespravedlnosti spáchané během válečných konfliktů včetně konce Druhé světové války.[4] 
4. Prosme o změnu základních myšlenkových schémat v současné společnosti, z nichž se ztratila úcta k životu a rodině.[5] 
5. Prosme za požehnání a odvahu k mateřství pro všechny maminky.[6] 
6. Prosme o moudrost, jak správně rozvíjet nejchudší regiony světa, které sužují nelidské pracovní podmínky.[7] 
7. Prosme za všechny, kdo se připravují k prvnímu svatému přijímání nebo k biřmování.[8] 

Bože, ty jsi nám slíbil dar Ducha svatého. Prosíme tě, naplň nás svých Duchem, abychom s odvahou vyznávali tvé jméno a šířili tvou slávu[9]. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] srv. evangelium Jan 17,20-26 pro 7. neděle velikonoční.
[2] Svatodušní novéna, příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. 
[3] Rusko a USA svolají konferenci o Sýrii. 
[4] Srbský prezident se omluvil za zločiny ve Srebrenici. Neznámé snímky z poprav německých civilistů po válce. Kardinál Duka se pomodlí za romské oběti nacismu... 
[5] Observatorium kardinála Van Thuana prezentovalo 4. Zprávu o stavu sociálního učení církve. 
[6] Dnes se slaví Den matek
[7] Kolaps textilní továrny v Bangladéši otevřel stavidla černého svědomí jak v zemi, tak na straně jejích zákazníků na bohatém západě. 
[8] Vrcholí příprava na biřmování. 
[9] viz. první čtení Sk 7,55-60; 16.5. svátek sv. Jana Nepomuckého a ŽALM 97.
Comments