BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 13. 09. 2015 - 24. neděle v mezidobí - cyklu B - bohoslužby, přímluvy

přidáno: 12. 9. 2015 15:43, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 12. 9. 2015 15:43 ]

Modlitba věřících 
24. neděle v mezidobí, cyklus B 
13. 9. 2015 

Ježíš začal vysvětlovat učedníkům, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých.[1] S nadějí na Boží vítězství nad zlem společně volejme k Bohu:

1. Prosme o odvahu zapřít sami sebe, vzít svůj kříž a následovat Krista.[2]
2. Prosme o dar vláhy pro naše země.[3]
3. Prosme o dar moudrosti, pokoje a odvahy k dobru pro voliče v zemích, které ovlivňují celosvětovou politiku.[4]
4. Prosme o Boží pomoc s řešením vlny uprchlíků do Evropy.[5]
5. Prosme o Boží pomoc pro manželské páry, které se ocitly v citové prázdnotě, a prosme za ty, jejichž manželství se rozpadlo.[6]
6. Prosme o dary Ducha svatého pro všechny, kdo vedou katechezi dospělých i dětí.[7]
7. Prosme o dar víry, která je naplněna konkrétními skutky.[8]

Bože, ty nás voláš k následování i přes mnohé těžkosti a kříže.[9] Zachvať naše srdce, dej nám sílu nezdráhat se a doveď celý svět ke spáse. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] 24. neděle v mezidobí – cyklus B, evangelium.
[2] 24. neděle v mezidobí – cyklus B, evangelium.
[3] Když bude teplá zima, hrozí za rok katastrofální sucho. Geologové mapují zásoby pitné vody, obávají se katastrofálního sucha.
[4] Donald Trump jako klaun i hrozba. Trump už není volebním vtipem, Mexičanům tuhne smích na rtech. Poláci mohou dnes rozhodovat v Komorowského referendu.
[5] Téma: uprchlíci.
[6] Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě.
[7] 16. 9. připomínka sv. Ludmily, zahájení výuky náboženství v řadě farností.
[8] 24. neděle v mezidobí – cyklus B, druhé čtení.
[9] 24. neděle v mezidobí – cyklus B, evangelium i první čtení.