BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 13. 10. 2013 - 28. v mezidobí - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 12. 10. 2013 16:31, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 12. 10. 2013 16:31 ]

Modlitba věřících 
28. neděle v mezidobí, cyklus C 
13. 10. 2013 

Deset malomocných prosilo: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ A Ježíš je uzdravil. Proto i my s důvěrou volejme:

1. Prosme o pokoj pro Egypt a zvláště pro tamní křesťany.[1]
2. Prosme za křesťany v Bosně a Hercegovině, kteří se stále potýkají s následky nevyřešené nespravedlnosti jugoslávského konfliktu.[2] 
3. Prosme o ochranu před vítězstvím populistických a krajně pravicových sil jak v Česku, tak v celé Evropě.[3] 
4. Prosme o moudrost pro politiky, kteří ovlivňují zásadní světový ekonomický vývoj v těchto dnech.[4] 
5. Prosme za děti z chudých poměrů, které se jen obtížně dostávají ke kvalitnímu vzdělání a hrozí jim pochybná budoucnost.[5] 
6. Prosme o Boží skutky, které povedou k obrácení a víře v naší zemi.[6] 
7. Prosme o ochranu před nevděčností Bohu za jeho dary a pomoc.[7] 

Bože, ty jsi dobrý a věrný[8]. Vyslyš naše pokorné prosby a dej nám uzřít tvoji spásu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Egyptu hrozí další násilí i mimo Sinaj. Mapa útoků na egyptské křesťany od ledna 2011.
[2] Prohlášení na závěr Plenárního zasedání CCEE 2013. 
[3] Krajní pravice přestává být "nežádoucí" všude v Evropě. Blíží se volby do parlamentu. 
[4] Američtí politici řeší patovou situaci kolem rozpočtu. 
[5] Kariéru českých dětí určuje původ. 
[6] viz. První čtení a příběh zázraku uzdravení a uvěření Námana 2 Král 5,1-17 
[7] viz. Evangelium neděle Lk 17,11-19 – nevděčnost devíti uzdravených. 
[8] viz Ž 98 a 2 Tim 2,13