BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 13. 11. 2011 - 33. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 12. 11. 2011 14:20, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 18. 11. 2011 4:24 ]


  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově.
  2. Ve středu a pátek je mše sv. v 17:00 na faře v Josefově.
  3. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné) a společná modlitba růžence.
  5. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.
  6. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež začne v pátek v 17:45 hodin .
  7. Příští týden na slavnost Krista Krále bude celodenní adorace po ranní mši do 15 hodin, kdy bude svátostné požehnání.


Současný stav je v pátek ve 13:00 hodin 18.11.2011
Zavolejte nebo napište mailem, kdy přijdete adorovat, abychom zajistili konání adorace.


MODLITBA VĚŘÍCÍCH
33. neděle v mezidobí, cyklus A
13. 11. 2011

Bůh nám svěřil cennou hřivnu lásky k bližním. V síle tohoto daru prosme Pána, aby vstupoval do obtížných věcí v církvi i v celém světě.

1. Prosíme tě, Pane, učiň nás syny světla a zažehni v nás světlo své naděje. Chraň nás před skepsí, hořkostí a pesimismem.
2. Pane, prosíme tě za všechny křesťany, kteří snášejí pronásledování kvůli své víře, zvláště v Egyptě, Iráku, Nigérii a Sýrii.
3. Prosíme tě za všechny zemětřesením postižené obyvatele Turecka.
4. Prosíme tě, chraň na přímluvu sv. Anežky naši vlast, aby využívala svobodu a demokracii k budování dobra a nikoli ke zkáze.
5. Prosíme tě, uzdrav Evropu z propuklé ekonomické krize a chraň nás před bídou, nezaměstnaností a ztrátou kapitálu.
6. Prosíme tě, vysvoboď naši zem z rozsáhlé korupce a povolej nám odvážné politiky schopné odolat pokušení zneužívat majetek.
7. Požehnej všem, kteří v naši/em (obci/městě) usilují o dobro pro ostatní lidi.
8. Prosíme tě za naši farnost, daruj nám odvahu využít hřivny, které jsi nám svěřil.

Děkujeme ti, nebeský Otče, za tvé požehnání. Vyslyš naše prosby a veď nás stále k sobě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Comments