BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 13. 1. 2013 - svátek Křtu Páně - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 12. 1. 2013 14:43, autor: Farnost Josefov
  1. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny). 
  2. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  3. V týdnu je mše sv. v pondělí v 17 hodin v kostele a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  5. V úterý je náboženství (spíše farní katecheze) v 15 hodin pro děti do páté třídy. Starší děti a mládež mají vždy aktuálně ohlášena setkání v pátek po večerní mši svaté vždy po domluvě.  V Jasenné je náboženství ve škole ve středu ve 14:30 hodin.
  6. Ekumenická setkání jsou letos pravidelně celý měsíc leden - vždy ve středu.


Modlitba věřících 
Svátek Křtu Páně, cyklus C 
13. 1. 2013 

V Kristu se projevila dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem[1]. Proto mu s důvěrou přednesme své prosby:

1. Prosme za nového prezidenta, aby byl schopen měnit politické klimata v naší společnosti.[2]
2. Prosme o nalezení řešení pro hladem a válkou zkoušené obyvatele Sýrie.[3] 
3. Prosme o odvahu a sílu pro všechny, kdo hájí spravedlnost a svobodu vyznání, zvláště ve Vietnamu.[4] 
4. Prosme o Boží pomoc s prosazením spravedlnosti zvláště v závažných trestních kauzách.[5] 
5. Prosme o zamezení chřipkové epidemie v naší zemi.[6] 
6. Prosme o požehnání pro všechny, kdo hledají a budují cesty ke sjednocení všech křesťanů.[7] 
7. Prosme za ty, kdo se připravují ke křtu a první svaté přijímání v našich farnostech.[8] 

Bože, zjevil si nám v Kristu svoji dobrotu[9]. Sešli nám svého Ducha[10], abychom ospravedlněni tvojí milostí dostali vytoužený život[11]. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Viz 2. čtení Tit 3,4. 
[2] V pátek a v sobotu probíhalo první kolo voleb prezidenta ČR. 
[3] Těžké meteorologické podmínky zhoršují zásobování v uprchlických táborech. Nesnesitelné podmínky syrských uprchlíků v táboře OSN; Křesťanům v Sýrii hrozí smrt; Násilí vůči křesťanům v Sýrii
[4] Ze spiknutí odsoudili ve Vietnamu 14 lidí, většina jsou katolíci. 
[5] Amnestie zastaví vyšetřování 18 velkých kauz. 
[6] Chřipka v Česku zabila sedm lidí... 
[7] Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013. 
[8] Dnešní slavnost byla v tradici církve jedním ze dnů, kdy se křtili dospělí katechumeni. 
[9] Srov. Tit 2,11. 
[10] Ž 104. 
[11] Tit 3,7.
Comments