BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 13. 12. 2015 - 3. neděle adventní - cyklu C - bohoslužby, přímluvy

přidáno: 12. 12. 2015 16:11, autor: Farnost Josefov   [ Aktualizováno 16. 12. 2015 15:13 uživatelem Petr Boháč ]

freaky-flash advent xmas calendar - freaky-flash Adventskalender


Modlitba věřících 
3. neděle adventní, cyklus C 
13. 12. 2015 

Náš Pán přinesl chudým radostnou zvěst[1]. Předložme mu s důvěrou své prosby a starosti: 

1. Prosme o dar Božího pokoje pro všechny, kdo otevřou během Vánoc svá srdce přicházejícímu Kristu.[2]
2. Prosme o požehnání a Boží pomoc pro mírové rozhovory o řešení válečné situace na Blízkém východě.[3]
3. Prosme o země potýkající se s dlouhotrvajícím suchem a neúrodou zvláště v Africe.[4]
4. Prosme o Boží ochranu před chybným hospodařením se stáními financemi v naší zemi.[5]
5. Prosme o Boží pomoc s odstraněním lhostejnosti k problémům nezletilých s alkoholismem, užíváním drog či gamblerstvím.[6]
6. Prosme o odvahu a sílu změnit svůj vlastní život.[7]
7. Prosme za nás, abychom měli účast na tajemství lásky a něhy milosrdného Boha.[8]

Bože, ty jsi naše síla i chvála[9]. Proměň naši bolest a přijď nás zachránit, abychom se navěky radovali ve tvém společenství se všemi lidmi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Viz antifonu před evangeliem.
[2] 3. neděle adventní – cyklus C, druhé čtení.
[3] Syrská opozice se schází v Rijádu. Snaží se sjednotit hlas před mírovými rozhovory.
[4] Oteplování ničí zemědělství v Senegalu. Úroda stačí lidem jen na 7 měsíců.
[5] Poslanci schválili rozpočet na příští rok. Přesunuli více než dvě miliardy na sociální péči a školství.
[6] Čtvrtina patnáctiletých už ochutnala marihuanu, každý pátý pravidelně pije alkohol.
[7] 3. neděle adventní – cyklus C, evangelium.
[8] Kristův náměstek zahájil Svatý rok milosrdenství.
[9] 3. neděle adventní – cyklus C, zpěv po prvním čtení.