BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 13. 3. 2011 - 1. neděle postní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 12. 3. 2011 14:08, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 18. 3. 2011 5:58 ]

1.   Příští neděli je mše svatá ráno v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově.
2.   Mše svatá je ve středu v 17 hodin a pro arcijáhna Pavlistu výslovně píšu, že v pátek je mše v 17 hodin také... :D
3.   Biblická hodina tento týden po mše ve středu - čteme Markovo evangeliu.
4.   Náboženství se učí pro obě skupiny nižšího stupně v úterý ve 14:30.
      Ve středu starší žáci od 15:30 hodin.
5.   Křížová cesta je v pátek v 17 a hned po ní mše a v neděli je v 9 hodin přede mší
6.   Na slavnost sv. Josefa - v sobotu je mše v 17 hodin


PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH

1. neděle postní A

V tomto čase obrácení a smíření se modleme za lepší život všech lidí a za spásu celého

světa a volejme: Pane, smiluj se.

 

 

Modleme se za všechny křesťany: Očisti, Pane, sjednoť a obnov celou svou církev.

Modleme se za naše katechumeny – Tomáše, Ivu a Martinu: Dej jim svého Ducha a  

dávej se jim stále více poznávat.

Modleme se za rodiče a učitele, politiky a ekonomy, za novináře a za všechny, kdo

mají společenskou odpovědnost: Naplň jejich srdce pokojem.

• Modleme se za lidi, na které dopadá nespravedlnost a bída tohoto světa a obětí

japonského zemětřesení: Smiluj se nad nimi pro své slitování.

• Modleme se za ty, kdo jsou utištěni neodpuštěnou vinou:

Smiluj se nad nimi pro své velké milosrdenství.

• Modleme se za nemocné, opuštěné a za všechny trpící:

Smiluj se nad nimi a vysvoboď je.

Modleme se za všechny, kdo chtějí změnit svůj život:

Smiluj se nad nimi a posilni je.

Modleme se za ty, kdo bojují se zlem a pokušením: Smiluj se nad nimi a chraň je.

Modleme se za sebe navzájem: Neopouštěj nás a veď nás k sobě.

 

Shlédni k nám a vyslyš nás, smiluj se, Pane, neboť tys naše útočiště a síla v tomto životě 

i na věky věků. Amen.

Comments