BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 13. 4. 2014 - Květná neděle - cyklu A - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 12. 4. 2014 14:09, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících
Květná neděle, cyklus A
13. 4. 2014

Pán Ježíš se pro nás ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto s důvěrou prosme:

 1.   Prosme o ochranu před rozšířením Krymské invaze do dalších částí Ukrajiny a Evropy.

2.   Žehnej křesťanské mládeži, ať tě oslavuje radostnou vírou, a všem věřícím, aby si zachovali mladé srdce.

3.   Ujmi se těch, kdo mají být pokřtěni: otevři jejich sluch, aby tě poslouchali a necouvli nazpět; dej jim jazyk učedníků, ať o tobě svědčí.

4.   Svou drahocennou krví zachraň každého člověka a svou smrtí na kříži obnov svět.

5.   Buď nablízku těžce nemocným a životem zkoušeným; veď je a nes na svých ramenou.

6.   Zastaň se i těch, které jako tebe zradili a zapřeli přátelé; všech neprávem obviněných a trestaných.

7.   Pomoz nám najít si v příštích dnech čas na ty, kdo mezi nás nemohou přijít, potřebují vlídné slovo a pomoc.

8.   Pro svoje umučení, pohřbení a slavné vzkříšení daruj zemřelým život věčný.

 Pane Ježíši Kriste, v tomto památném dni vzýváme tvé Jméno, klaníme se ti a vyznáváme, že jsi Pán. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

Comments