BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 13. 5. 2012 - 6. neděle velikonoční - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 13. 5. 2012 23:53, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 14. 5. 2012 0:10 ]

  1. Příští neděle je 7. velikonoční a slaví poutní farní slavnosti Nanebevstoupení Páně. Mše svatá bude v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti.
  2. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  3. V pondělí večer je v 17:30 modlitba růžence a v 18 hodin dobové Mariánské písně a litanie - vede P. Paclík, který vždy v pondělí navštěvuje rodiče a během května povede tyto májové pobožnosti.
  4. Ve středu, čtvrtek a pátek je mše v 18 v kostele v Josefově.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  6. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.    Tento týden v Josefově náboženství nebude.
  7. V Jasenné se vyučuje náboženství ve středu v 15 hodin v Základní škole. 

MODLITBA VĚŘÍCÍCH
6. neděle velikonoční, cyklus B
13. 5. 2012

Ježíš v dnešním evangeliu říká: „Otec vám dá všechno, oč ho 
budete prosit…“1 V síle tohoto odkazu předložme Pánu své prosby.

V Sýrii opět umírají lidé, křesťané se zde bojí tvrdé islamizace. 2 
Prosme o Boží pomoc pro Sýrii a také pro křesťany žijící v této 
zemi.

Ve Francii a Řecku zvolili nové vedení země orientované proti 
ekonomickým reformám.3 Prosme za Evropu a její další politické 
i hospodářské směřování.

Čína odložila předání moci další generaci funkcionářů.4 Prosme 
o pozitivní posun v politickém vedení Číny.

V době odhalování korupcí schválila česká vláda etický kodex. 5 
Prosme o změnu smýšlení ve spravování hodnot v naší
společnosti.

V atmosféře příprav setkání rodin6 prezident Obama prosazuje 
postavení homosexuálních párů na roveň rodiny7. Prosme o Boží 
pomoc v ochraně základních hodnot rodiny a prosme o uznání 
rodiny v současné politické kultuře.

Pán v dnešním evangeliu říká: „Milujte se navzájem.“ 9 Prosme o dar 
vzájemné lásky uvnitř našeho společenství.

Bože, toužíme vidět tvé podivuhodné skutky10. Doveď všechny, za 
které prosíme, do plnosti své lásky. 
Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen.

1 Jan 15,16.
2 http://www.rozhlas.cz; http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16370
3 http://zpravy.ihned.cz/; http://www.rozhlas.cz/
4 http://www.rozhlas.cz
5 http://www.scribd.com; http://zpravy.ihned.cz/
6 http://www.rodiny.cz/; http://cpr.apha.cz
7 http://tisk.cirkev.cz/; http://www.guardian.co.uk/
9 Jan 15,12.
10 Srov. Ž 98,1.
Comments