BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 14. 05. 2017 - 5. neděle velikonoční, cyklus A

přidáno: 13. 5. 2017 15:33, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 13. 5. 2017 15:33 ]

Modlitba věřících 
5. neděle velikonoční, cyklus A 
14. 5. 2017 

Bůh nás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu.[1] Proto mu svěřme své modlitby:

1. Prosme o nové kněze zamilované do evangelia, schopné stávat se pro bratry jejich bližními.[2]
2. Prosme za země třetího světa, kde hrozí epidemie či politická nestabilita, zvláště za Jemen a Venezuelu.[3]
3. Prosme o vyřešení politické situace v naší zemi a o příchod důvěryhodných osobností do české politiky.[4]
4. Prosme o snížení škod způsobených nepříznivým počasím.[5]
5. Prosme za rodiny, které se ocitly v nouzi, dluzích a dluhové pasti.[6]
6. Prosme za jáhny, aby byli plní Ducha svatého a moudrosti.[7]
7. Prosme o posílení role otců při předávání víry dětem.
8. Prosme za matky, aby si vážily daru mateřství.

Bože, ty jsi nás učinil živými kameny pro duchovní chrám.[8] Veď nás, aby se tvé slovo a spása šířily stále více.[9] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] 5. neděle velikonoční – cyklus A, 2. čtení 1 Petr 2,9.
[2] Apoštolát modlitby s papežem Františkem na květen 2017.
[3] Lékaři bez hranic: V Jemenu se objevily stovky případů podezření na choleru. Už 37 mrtvých. Zastřelili vůdce studentů, na vládu Venezuely prší kritika... Health of Nigeria's president stokes governance concerns.
[4] Lidé demonstrovali proti Babišovi a Zemanovi. Načasoval bych to před ten jejich sněm socanský, udílí na nové nahrávce instrukce Babiš.
[5] Noční mráz spálil na jihu Moravy vinou révu, škody jdou do stovek milionů. Včelaři nacházejí kvůli zimě desítky mrtvých včel. Letošní sezóna prý bude jednou z nejhorších. Ovocnáři a zelináři v ČR jsou zoufalí. Nová vlna mrazů napáchala…
[6] Charita ČR upozorňuje na nebezpečí dluhových pastí. Čechů v osobním bankrotu ubývá. Pomohl růst ekonomiky, mezd a pokles nezaměstnanosti. Dělníci, sekretářky, řidiči. Digitalizace a robotizace připraví o práci 400 000 lidí do roku 2030.
[7] 5. neděle velikonoční – cyklus A, 1. čtení Sk 6,3.
[8] 5. neděle velikonoční – cyklus A, 2. čtení 1 Petr 2,5.
[9] Srov. 5. neděle velikonoční – cyklus A, 1. čtení Sk 6,7.Dětská mše Josefov 14. 5. 2017

Vstup:

1. Dlouho již hřích tvým lidem zmítal, dlouho již smrt přinášel.

Než tvůj hlas nás do království vítal, pak nám brány otevřel.

Ref: Volám haleluja, slyším haleluja, volám haleluja, haleluja, haleluja.

2. Dlouho již lid zraňoval tvou lásku, dlouho již nenáviděl,

život svůj tak snadno dával v sázku, nářek dětí neslyšel.

3. Dlouho již v beznaději lid se ztrácel, dlouho již tě odmítal.

Přišel čas, aby k tobě se zas vracel, dík svému tvůrci aby vzdal.


Před evangeliem:

1.    Pojďte ke mně všichni,

       kteří pracujete,

       pojďte ke mně všichni,

       kdo jste obtíženi.

 

2.     A já vám, praví Pán,  

já vám odpočinek dám, 

a já vám, praví Pán,   

já vám odpočinek dám.

Obětování:

1. Přijmi, Pane, z našich polí chléb,

   přijmi, Pane, z našich vinic víno,

   z našich polí chléb, z našich vinic víno,

   chléb a víno- spásy znamení.

 

   Přijmi, Pane ze svých polí chléb,

   přijmi, Pane, ze svých vinic víno,

   ze svých polí chléb, ze svých vinic víno,

   ať nás tvojí mocí promění.

 

R: /:Ty jsi, Pane, sám pravý vinný kmen.

   V plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :/

 

2. Díky za krev za nás prolitou,

   díky za tvou oběť, Pane, díky,

   vždyť jen pro tvůj kříž jsme ti, Bože, blíž,

   díky, že nám sebe nabízíš.

 

   Díky, že jsi přijal úkol svůj,

   žes šel plnit vůli otce svého,

   z lidí že tvůj čin sejmul tíhu vin,

   každý člověk je teď Boží syn.

 

R:                            3.=1.


Přijímání:

 

Tobě patří chvála, čest a sláva,

 my zvedáme svoje dlaně, my voláme: Ty jsi Pán!

 

 Vždyť ty jsi Pán, ty jediný, ty jsi Král,

 ty jsi tolik nádherný, celý svět se ti klaní.

 

 Neboť tvé je království, moc i sláva navěky,

 v tvém jménu je síla, ty jsi alfa, omega.

 [: Ty jsi Ježíš, ty jsi Pán, vládce můj:]


Závěr:

Ref: Přijmi naši chválu, Paní divukrásná, Panno přesvatá, celá sluncem oděná,

Korunu z hvězd máš a měsíc u nohou, jsi jistý přístav náš, jsi spásy jitřenkou.

 

1. Úžasná je Tvá krása, ó, Panno pokorná, odpovíš slovu Páně: Staň se vůle Tvá.

Lůnem spásy se stáváš nám z Evy zrozeným, jásot zní v nebesích nad Božím vtělením.

 

2. Místo své neopouštíš u nohou Synových, zkoušená bolestí, chraň víru dětí svých.

Z pramenů Boží spásy žíznivým nabíráš. Kříž, který objímáš, nám nebe otvírá.

 

3. Jméno tvé jasně září nádherou nesmírnou, Královnou andělů a jitřenkou tě zvou.

Radostí Eva jásá, chválu vzdá stvoření, v lásce Tvé odkrývá se příslib spasení.

 

4. Bůh tě vzal do své slávy, ozdobil korunou, krásu tvou vyvýšil, jsi naší Královnou.

Věrně nás doprovází srdce Tvé mateřské, projdi s námi až k trůnu slávy nebeské.

 

Po májové pobožnosti:

1. Máš v duši píseň andělských zvonů,

máš v duši bolest, těch nejkrásnějších tónů.

Máš v sobě sílu, po které se touží,

máš v sobě naději, pro ty, kdo se souží.

 

R. Maria, s Tebou Maria, království lásky se otvírá,

Maria, s Tebou Maria, království lásky se otvírá.

 

2. Máš v duši příslib nebeského štěstí,

máš v sobě naplnění spasitelných zvěstí,

máš v sobě lásku, pro ty, kdo Tě hledají,

máš v sobě lásku, pro ty, kdo Tě volají.

 

3. Požehnej mé kroky, požehnej má ústa,

žehnej každé písni, ve strunách mých zůstaň,

kytice veršů nejkrásnějších květů,

patří Tobě, Maria, Božímu světu.