BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 14. 10. 2012 - 28. V MEZIDOBÍ - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 13. 10. 2012 14:17, autor: Římskokatolická farnost Josefov

  1. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny).
  2. Příští neděle 21.10. je nedělí misijní, při všech bohoslužbách je sbírka na MISIE.
  3. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  4. V týdnu je mše sv. ve středu a v pátek v 17 hodin v kapli na faře v sobotu je mše v 9:30 u příležitosti setkání mládeže.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  6. V úterý je první hodina náboženství (spíše farní katecheze) v 15 hodin pro děti do páté třídy. Starší děti a mládež budou mít setkání od října v pátek po večerní mši svaté.


Modlitba věřících
28. neděle v mezidobí, cyklus B 
14. 10. 2012 

Člověk svými silami sebe ani svět nezachrání. Co je u člověka nemožné, je ale možné pro našeho Pána[1]. Proto se k němu s důvěrou obraťme:

1. Prosme o požehnání pro zahájený rok víry a pro probíhající synodu o nové evangelizaci.[2]
2. Prosme o požehnání pro všechny, kdo byli zvoleni ve volbách a jde jim o poctivost, rozvoj a prosperitu[3]
3. Prosme za všechny, kdo jsou bez zaměstnání[4], trpí nouzí[5] či hladoví. 
4. Prosme za bohaté, aby našli cestu ke správnému nakládání se svými prostředky a vytvářeli nová pracovní místa.[6] 
5. Prosme za změnu smýšlení pro radikální islamisty a prosme za všechny, kteří jejich postoji trpí.[7] 
6. Prosme za upokojení napjaté situace mezi Tureckem a Sýrií[8] a na jihu Ruska.[9] 
7. Prosme za vědce, kteří pomáhají chránit lidské zdraví.[10] 
8. Prosme o dar živé víry uprostřed našeho společenství církve.[11] 

Dobrý Otče, ty máš ve svých rukou naši záchranu, vyslyš naše prosby na přímluvu čtrnácti blahoslavených františkánských mučedníků[12]. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] viz. dnešní evangelium Mk 10,27
[2] Benedikt XVI. zahájil Rok víry ; dnešní druhé čtení Žid 4,12-13, 
[3] Volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu 
[4] V Česku je bez práce 493 000 lidí
[5] Žebříček nerovnosti ve vedou karibské země a Rusko 
[6] viz. dnešní evangelium Mk 10,17-30 
[7] Bojovala za právo na vzdělání, teď ji postřelili - 14letá Malalaj ; Zatýkání islamistů ve Francii 
[8] Napětí mezi Tureckem a Sýrií nepolevuje. Také 
[9] Ruská armáda zasáhla v Ingušsku 
[10] Udělení Nobelovy ceny za medicínu dvěma vědcům . Také 
[11] viz. evangelium a komnetář „K zamyšlení“ z dnešní neděle
[12] blahořečení zavražděných františkánů