BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 1. 4. 2012 - Květná neděle - bohoslužby, Velikonoce na TV

přidáno: 31. 3. 2012 15:36, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 5. 4. 2012 6:29 ]


                


  1. Příští neděli na Boží Hod velikonoční je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově, stejně i na velikonoční pondělí. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti.
  2. Bohoslužby ve Svatém týdnu jsou - čtvrtek, pátek, sobota v 18 hodin v kostele.
  3. Ve čtvrtek je mše svatá na památku večeře Páně s umýváním nohou, pak odnášení Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady, kde bude i po skončení obřadů adorace.
  4. V pátek jsou Velkopáteční obřady se zpívanými pašijemi podle Janova evangelia
  5. Na bílou sobotu je od 11 -17 hodin adorace u Božího Hrobu. Večerní slavností liturgie začíná v 18 hodin před kostelem, kde budeme žehnat oheň. Při bohoslužbě bude křest, biřmování, svátost manželství a první svaté přijímání.
  6. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  7. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti.
  8. Dnešní neděli je odpoledne také ve 14 hodin Hudební odpoledne v kostele sv. Jiří v Jasenné - viz plakát.
  9. Dnešní neděli v 16 hodin zvou všechny ekumenické církve v Jaroměři a okolí na společný vstup do Svatého týdne. Bohoslužba začne v 16 hodin v Husově sboru v Jaroměři - bohoslužbu vedou představitelé místních církví - viz plakát.
  10. VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ se koná v neděli 1.4.2012 po ranní mši v Josefově - cca po 10:30 hodině - dokud budou přítomni kajícníci, tak se bude zpovídat.

Modlitba věřících
Květná neděle, cyklus B
1. 4. 2012

Ježíš vstoupil do Jeruzaléma, aby Velikonoce proměnil v okamžik záchrany každého člověka. On nás přivedl skrze své utrpení k nebeskému Otci. Proto s důvěrou předložme Bohu své prosby: 

1. Prosme za katechumeny, aby se pro ně nastávající Velikonoce staly okamžikem plného přijetí vzkříšeného Krista, vítěze nad smrtí a temnotou. 
2. Prosme za mladé lidi, aby nalezli víru a měli odvahu odevzdat Bohu svůj život.[1]
3. Prosme o moudrost potřebnou pro správné nakládání s jadernými technologiemi a prosme za všechny, kteří o něm rozhodují.[2]
4. Prosme o dobré počasí kvůli úrodě a vyprošujme požehnání Brazílii, kde velké sucho ohrožuje obyvatele.[3]
5. Prosme o požehnání a pomoc pro všechny, kdo se v našem společenství podílejí na přípravách oslavy Velikonoc. 

Nebeský Otče, skláníme se před pokorou tvého Syna, který přijal kříž a položil za nás život. Pro jeho poslušnost[4] vyslyš naše prosby a doveď nás do plnosti své lásky. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

[4] Viz druhé čtení Flp 2,6-11. 


Velikonoce v České televizi a na TV Noe

4. 4. 2012, 12:00

Bohatou nabídku křesťansky orientovaných pořadů slibuje o Velikonocích svým divákům veřejnoprávní Česká televize. Přinášíme výběr těch nejzajímavějších snímků a připojujeme  přehled svátečních bohoslužeb přenášených na TV Noe.

Na Zelený čtvrtek od 15.00 hodin mohou diváci ČT2 shlédnout dokument věnovaný básníkovi a grafikovi Bohuslavu Reynkovi nazvaný Blázen jsem ve své vsi.

O Velkém pátku odhalí divákům ČT1 od 20.55 hodin svou Třináctou komnatu kardinál Miloslav Vlk. (Repríza 10. 4. od 11,30 hodin na ČT 1).

O Bílé sobotě se mohou diváci ČT2 od 11.45 hodin blíže seznámit s geniálním umělcem a skromným mnichem Fra Angelicem v dokumentu nazvaném Fra Angelico. Ve 12.30 hodin pak tentýž program odvysílá v rámci cyklu Biblické příběhy první díl dvoudílného filmu Pavel z Tarsu (druhý díl 8.4. na ČT2 ve 12. 40 hodin.). ČT24 pak od 22.05 hodin nabídne svým divákům premiéru dokumnetu Pronásledování křesťanů v dnešním světě. Jde o jedinečný snímek, který pomocí archivních záběrů popisuje útoky na křesťany např. v Egyptě, Paklistánu, Iráku, ale zabývá se také diskriminací křesťanů v Evropě (třeba na příkladu Rocca Buttiglioneho).

Na Boží hod velikonoční budou moci diváci ČT1 od 11.55 hodin shlédnout tradiční papežovo požehnání městu a světu Urbi et Orbi a od 20.30 hodin na ČT2 první díl životopisného filmu věnovaného osobnosti církevního otce Aurelia Augustina – Svatý Augustin. (Druhý díl 9. 4. na ČT2 v 19. 30 hodin).

Velikonoční pondělí pak přinese poutavý snímek o životě papeže Jana Pavla II. nazvaný Papež 20. století, který odvysílá ČT2 v 15. 00 hodin.

 

Bohoslužby na TV Noe:

Zelený čtvrtek:

9.30 hodin mše svatá se svěcením olejů z katedrály sv. Václava v Olomouci. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

17.30 hodin Liturgie Zeleného čtvrtku - přenos mše na památku Večeře Páně  z baziliky sv. Jana v Lateránu.

Velký pátek:  

17.00 hodin - Velkopáteční obřady s Benediktem XVI. z Vatikánské baziliky. 

21.15 hodin - Křížová cesta z římského Kolosea. (Napsali manželé Zanzucchiovi)

Bílá sobota: 

Velikonoční vigilie z baziliky sv. Petra v Římě ve 21.00 hodin. 

Hod Boží velikonoční:

10.15 hodin přímý přenos slavnostní bohoslužby se Svatým otcem z náměstí sv. Petra ve Vatikánu. Ve 12.00 hodin následuje požehnání městu a světu, Urbi et Orbi.

Comments