BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 14. 8. 2016 - 20. Neděle v mezidobí

přidáno: 14. 8. 2016 4:40, autor: Farnost Josefov

PŘÍMLUVY  – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH

20. neděle v mezidobí A

 

Bůh nenechá bez pomoci toho, kdo se k němu obrací s vírou. Proto je naší povinností modlit se za všechny lidi. 

Prosme slovy: Pane, smiluj se.

 

 

Prosme nejprve za lidi, kteří víru v Boha nemají: ať žijí poctivě podle svého svědomí a kéž najdou v Bohu svého zachránce.


Prosme za národy, které kdysi bývaly křesťanské: ať znovu objeví poklad víry.

Prosme za židy, vždyť oni první poznali Hospodina: kéž ho stále milují a kéž věrně zachovají smlouvu, kterou s nimi uzavřel.

Prosme za jednotu křesťanů: ať jsme pravdivými svědky Boží lásky a jeho království.

Prosme za obnovení a zachování míru na zemi, za ukončení válek a sporů a za solidaritu bohatých národů vůči chudým.

• Prosme za soudce a za všechny, kdo se setkávají s lidskou slabostí a mají rozhodovat o životech druhých.

• Prosme za nevyléčitelně nemocné, zoufalé, těžce strádající a za všechny, kdo nemají naději na lepší budoucnost.

Prosme jedni za druhé: ať nám i našim blízkým a přátelům Bůh žehná a je nám milostiv.


Pane, smiluj se a naplň naději, s níž se modlíme za celý svět. Vždyť tys naše útočiště a síla nyní i navěky. Amen.

Comments