BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 15. 1. 2012 - 2. neděle v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 14. 1. 2012 14:59, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 14. 1. 2012 15:18 ]


  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti.
  2. Ve středu začínáme týden modliteb za jednotu křesťanů a jsou naplánována 4 ekumenická setkání - dle plakátku v předsíni kostela.
  3. Mše v týdnu jsou ve středu a v pátek v 17:00 na faře v Josefově.
  4. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné) a společná modlitba růžence.
  6. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti - tento týden není !!!    V Jasenné se vyučuje ve středu v 15 hodin v Základní škole.
  7. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež tento týden není - bude po mši v pátek ekumenické setkání a po něm společné posezení na faře s drobným občerstvením. Kdo by se chtěl do příprav zapojit, ať se po mši svaté zastaví v sakristii kostela.

Modlitba věřících
2. neděle v mezidobí, cyklus B
15. 1. 2012


Ondřej volá v dnešním evangeliu: „Našli jsme Mesiáše!“ Vydejme se na cestu s Bohem nejen v osobním životě, ale i v rovině starostí o náš svět. Proto se k němu obraťme a prosme:

1. Prosme Ducha svatého o dar jednoty mezi všemi křesťanskými církvemi.
2. Prosme o nová povolání následovat Krista, o charismata služby a dar odvahy pro nerozhodné.
3. Prosme za zodpovědné úředníky v kauzách kolem ochrany Šumavy, aby nepodlehli korupci a osobnímu prospěchu na úkor přírodního a kulturního bohatství naší země.
4. Prosme za zodpovědné rozhodnutí ve věci rušení zařízení pro pomoc opuštěným dětem v naší zemi.
5. Prosme za Irák, Kosovo a další muslimské regiony, kde islamisté zaútočili na křesťany.
6. Prosme za obyvatele Evropy, kteří podlehli pocitům ohrožení aktuální situaci a přiklánějí se k radikalismu.
7. Prosme o světlo Ducha svatého, abychom nesli v úctě hodnotu lidského těla ve svém vlastním osobním životě.

Bože, ty jsi nám daroval svého Syna, aby nás přivedl k tobě. Pomoz nám, abychom na této cestě nezbloudili a dosáhli cíle. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.