BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 15. 12. 2013 - 3. neděle adventní cyklu A - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 14. 12. 2013 7:16, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 14. 12. 2013 7:57 ]
https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/bohosluzby/nedele15122013-3nedeleadventnicyklua-bohosluzbyaprimluvy/2013%2012%2022%20Betl%C3%A9msk%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bh%20Jasenn%C3%A1.PNG

Modlitba věřících 
3. neděle adventní, cyklus A 
15. 12. 2013 

Bůh povzbuzuje svůj lid, aby neztrácel naději. Proto mu s důvěrou svěřme své prosby:

1. Prosme o novou Boží milost pro církev, aby se stala místem, kde „slepí vidí, chromí chodí a chudým se hlásá radostná zvěst“.[1]
2. Prosme o Boží pomoc při prosazování základních lidských práv zvláště v zemích s totalitním režimem.[2]
3. Prosme o obnovení spravedlivé vlády a zamezení mezináboženského konfliktu ve Středoafrické republice.[3]
4. Prosme za nově se rodící vládu v naší zemi.[4]
5. Prosme o nalezení řešení pro hladovějící v chudých částech světa.[5]
6. Prosme o Boží přítomnost ve světě internetu; prosme o ochranu před útoky, vydíráním a kyberšikanou zvláště vůči dětem.[6]
7. Prosme o dar Boží naděje a útěchy.[7]

Bože, ty zjednáváš právo utlačeným a otevíráš oči slepým[8]. Naplň naší naději a přijď nás zachránit. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Viz texty 3. neděle adventní evangelium Mt 11,5.
[2] 10. prosince 1948 přijalo OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. Vládnoucí komunisté ve Vietnamu běžně zabírají rolníkům půdu.
[3] K zastavení bojů ve Středoafrické republice přispívá francouzská armáda i Američané.
[4] ČSSD, ANO a KDU-ČSL dokončily koaliční smlouvu.
[5] Charita ČR se připojuje k mezinárodní kampani „Jedna rodina lidstva, jídlo pro všechny“. Zahajuje 10. 12. 2013 výzvou papeže a modlitební vlnou.
[6] Na internetu hrozí dětem kyberšikana i obtěžování. Hackeři z Číny nabourali počítače Černínského paláce.
[7] Papež František: Netřeba mít strach před útěchou, protože nám dává naději... viz texty 3. neděle adventní první čtení Iz 35,1-6a.10.
[8] Viz texty 3. neděle adventní Žalm 146,7-8.