BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 1. 5. 2011 - 2. velikonoční - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 30. 4. 2011 16:26, autor: Římskokatolická farnost Josefov   [ aktualizováno 30. 4. 2011 16:52 ]

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově, obě s májovou pobožností. 
  2. V pondělí je v 17:30 modlitba Růžence a v 18 hodin Mariánské písně a litanie - P. Paclík
  3. V úterý ve 14:30 jsou první dvě skupiny náboženství a ve středu v 15:30 třetí skupina - starší žáci.
  4. Večerní mše ve středu a v pátek je zase v 18 v kapli na faře s májovou pobožností.
  5. V sobotu je biskupské svěcení Mons. Jana Vokála v bazilice sv. Petra ve Vatikánu u oltáře Katedry

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
2. neděle velikonoční A (Neděle Božího milosrdenství)


Pán nás převedl od zármutku k radosti, z otroctví ke svobodě, ze smrti do života.
Modleme se k němu za celý svět a volejme:
Pane, smiluj se.

▪ Prosme za pravý pokoj, radost a upřímnost všech křesťanů.
▪ Prosme za služebníky církve, kteří jsou pověřeni prohlašovat kajícníkům Boží
odpuštění a milosrdenství.
▪ Prosme za ty, jejichž víra prochází zkouškami a pochybnostmi.
▫ Prosme za ty, kdo nedovedou být k jiným ani k sobě milosrdní a odpouštět.
• Prosme za lidi, kteří na různých místech světa po léta trpí válkou a bídou a těžko
se k nim dostává humanitární pomoc.
• Prosme za ty, kdo trpí naším nezájmem a naší lhostejností.
◦ Prosme za naše (farní) společenství, abychom byli zajedno mezi sebou i
s ostatními církevními obcemi.
◦ Prosme za ty, kteří patřili do naší farnosti (naší komunity) a nyní žijí mimo
společenství církve.

Neboť tvé milosrdenství, Pane, trvá navěky; tys naše síla a pomoc.
Tobě buď chvála na věky věků.
Amen.

Comments