BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 15. 4. 2012 - 2. neděle velikonoční - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 14. 4. 2012 15:39, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 14. 4. 2012 15:59 ]


  1. Příští neděle je 3. velikonoční a mše svatá bude v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti. Mše v Josefově bude rytmická a pro děti.
  2. Bohoslužby v oktávu vzkříšení jsou - ve středu a pátek 18 hodin v kostele.
  3. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  5. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.    V Jasenné se vyučuje ve středu v 15 hodin v Základní škole. 
  6. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež je v pátek ihned po mši od 18:45 - 19:45.
  7. V sobotu bude svatba Borka Kotlára a Vlasty Dzurkové a také křest Nely Spurné.Modlitba věřících 
2. neděle velikonoční, cyklus B 
15. 4. 2012 

Učedníci spatřili Pána a zaradovali se.[1] Připojme se k této radosti ze vzkříšení a v naději na Boží pomoc přednesme své prosby:

1. Prosme o pomoc Ducha svatého pro Svatého otce, který v těchto dnech slaví narozeniny.[2]
2. Prosme o mír a pokoj pro obyvatele Nigérie, která je zmítána konflikty mezi muslimy a křesťany.[3]
3. Prosme o odvrácení hrozícího hladomoru v Africkém Mali i okolních státech.[4]
4. Prosme o spravedlivé řešení složité politické situace v Sýrii.[5]
5. Prosme o Boží milost pro živé i zemřelé obyvatele Severní Koreje, která si připomíná sto let od narození svého zakladatele.[6]
6. Prosme o pomoc Ducha svatého pro předkládaný projekt etické výchovy na školách.[7]
7. Prosme o Boží požehnání a moudrost pro všechny, kdo v naší zemi usilují o kvalitní kulturu a vzdělanost.
8. Prosme za naše společenství, abychom byli schopni vzájemné podpory.[8]

Bože, děkujeme ti za dar víry. Prosíme tě, doveď nás do plnosti své lásky[9]. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen


[1] Viz evangelium této neděle http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/2-nedele-velikonocni-cyklus-B-1.html
[2] http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/benedikt-xvi-slavi-85-narozeniny/
[3] http://www.rozhlas.cz/zpravy/afrika/_zprava/pri-vybuchu-bomby-v-severni-nigerii-zemrelo-nejmene-20-lidi--1043233
[4] http://www.rozhlas.cz/zpravy/afrika/_zprava/zapadoafrickou-republikou-mali-zmita-krize-vyhlaseni-nezavislosti-severu-zeme--1043408
[5] http://www.rozhlas.cz/zpravy/blizkyvychod/_zprava/nekolikadenni-primeri-v-syrii-narusily-prvni-incidenty-u-turecke-hranice--1045258
[6] http://cs.wikipedia.org/wiki/Kim_Ir-sen
[7] http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/na-skolach-bude-vic-eticke-vychovy-za-65-milionu--1045180
[8] Viz první čtení http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/2-nedele-velikonocni-cyklus-B-1.html
[9] Viz druhé čtení http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/2-nedele-velikonocni-cyklus-B-1.html

Comments