BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 15. 5. 2011 - 4. velikonoční - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 14. 5. 2011 16:20, autor: Petr Boháč

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově, obě s májovou pobožností. 
  2. V pondělí je v 17:30 modlitba Růžence a v 18 hodin Mariánské písně a litanie - P. Paclík
  3. V úterý ve 14:30 jsou první dvě skupiny náboženství a ve středu v 15:30 třetí skupina - starší žáci.
  4. Večerní mše ve středu a v pátek je zase v 18 v kapli na faře s májovou pobožností.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
4. neděle velikonoční A


Modleme se teď za celý svět a všem lidem vyprošujme, aby mohli žít ve svobodě a plnosti. Volejme společně:               Pane, smiluj se.

▪ Prosme za ty, kdo jsou v církvi ustanoveni k pastýřské službě, a za ty, kdo se na tuto službu připravují.
▪ Prosme, aby křesťané nikdy netrpěli nedostatkem dobrých služebníků a služebnic církve.
▫ Prosme za ty, jimž je hlas Božího slova cizí a jsou daleko od jeho církve.
▫ Prosme za celé stvoření a za všechno živé, co nás obklopuje a tvoří náš životní prostor.
▫ Prosme za vědce, lékaře, politiky a za všechny, kdo usilují o lepší život lidstva.
• Prosme za lidi, jimiž se pohrdá, a za ty, jejichž důstojnost je pošlapána.
• Prosme za chudé, zvláště za ty, kteří trpí nedostatkem vody, jídla a základních léků.
• Prosme za ty, kdo se cítí ztraceni a opuštěni a trpí nedostatkem porozumění a lásky.
• Prosme za ty, kdo touží po svobodě a pokoji, radosti a štěstí.
◦ Prosme Pána, který nás zná jménem, jedni za druhé, za naše blízké a za to, co nám teď nejvíce leží na srdci.
 
Pro své jméno, Pane, vyslyš tyto prosby, vždyť tys naše útěcha a pomoc.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Comments