BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 15.9.2013 - 24. v mezidobí - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 14. 9. 2013 16:14, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 14. 9. 2013 16:23 ]

Přihlášky náboženství

Milí rodiče a žáci,

ve školním roce 2013/14 je pro Vás ve farnosti Josefov připravena výuka náboženství na faře v Josefově - Duškova 77.

Předpokládáme, že během prázdnin se budou rodiče odevzdávat přihlášky, abychom hned v prvních dnech měsíce září mohli děti rozdělit do skupin a během druhého týdne září bude ohlášeno první setkání děti a rodičů.

Za výuku ve farnosti je zodpovědný administrátor farnosti Petr Boháč, kterému jsou k dispozici katecheté. Konkrétně pro letošní školní rok: paní Ing. Jana Tichá, paní Bohumila Silvarová a paní Teresa Kašpaříková.

Přihlášku do náboženství si můžete stahnout v dolní části této stránky. Prosíme, abyste ji vyplnili a zaslat na mailovou adresu: farnostjosefov@gmail.com  nebo vytištěnou přinést na faru či v kostele předat v sakristii.

Termín odevzdání je do pátku 27. září 2013 - samozřejmě počítáme i s těmi, kteří se přihlásí později.

Případné dotazy rád zodpovím.

Mgr. Petr Boháč
tel. 731402211


Modlitba věřících 
24. neděle v mezidobí, cyklus C 
15. 9. 2013 

Ježíš popisuje Boha jako milujícího otce, který s láskou vyhlíží svého ztraceného syna. Svěřme mu s nadějí naše prosby:

1. Prosme za všechny hledající, kteří zápasí v pochybnostech nad tajemstvím odpuštění, kříže nebo církve.[1]
2. Prosme o nalezení mírového řešení války v Sýrii.[2] 
3. Prosme za chudá místa zvláště Afriky, která jsou sužována vlnami bojů a násilí.[3] 
4. Prosme o požehnání podnikatelům a firmám, kteří mohou oživit ekonomickou krizí zmítanou Evropu.[4] 
5. Prosme za všechny, kteří ztratili práci nebo jim propuštění hrozí.[5] 
6. Prosme o změkčení tvrdosti srdce pro všechny, kteří jsou zmítáni vlastní samospravedlností a pýchou.[6] 
7. Prosme o sílu a milost přijmout ty, kdo nás zklamali a provinili se proti nám.[7] 

Bože, ty jsi poslal svého syna na svět, aby zachránil hříšníky[8]. Stvoř nám čisté srdce a neodnímej nám svého Svatého ducha.[9] Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

[1] Reaguje tak na papežova slova, dnešní evangelium, a svátek Povýšení sv. Kříže.
[2] Asad poprvé po chemickém útoku nechal bombardovat Damašek. 
[3] Středoafrická republika: Lékaři bez hranic odsuzují novou vlnu násilí páchaného na civilistech
[4] Personální agentury hlásí konec krize, práce přibývá. 
[5] Bez práce je půl milionu Čechů... 
[6] viz evangelium Lk 15 – příběh staršího syna. 
[7] viz dnešní evangelium Lk 15 
[8] viz druhé čtení 1 Tim 1,15 
[9] viz Žalm 51