BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 16. 10. 2011 - 29. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 15. 10. 2011 16:22, autor: Petr Boháč
  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově.
  2. Při všech bohoslužbách příští neděli se nejen modlíme za misie, ale koná se i celodiecézní sbírka na Misie.
  3. Ve středu a v pátek je mše svatá "už" v 17 hodin v kapli na faře.
  4. V pátek je po mši svaté zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  5. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  6. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné) a společná modlitba růžence.
  7. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
29. neděle v mezidobí A

Ve společenství se všemi, s nimiž nás pojí vytrvalá naděje v našeho Pána, se modleme za celý svět slovy: Pane, smiluj se.

▪ Prosme o pomoc Ducha svatého pro všechny, kdo se snaží zvěstovat víru druhým, a prosme také za ty, kdo Boha neznají.
▫ Prosme za ty, kterým je svěřena moc a mají velký vliv, aby s Boží pomocí usilovali o pokoj a svobodu všech.
▫ Prosme za vzájemnou úctu a ohleduplnost lidí různých národností, kultur a různého přesvědčení.
• Prosme za ty, kdo trpí duchovní, lidskou či hmotnou nouzí, za nemocné a umírající.
• Prosme za ty, kdo mají zlé úmysly, aby změnili své smýšlení a v jejich srdcích aby zavládla touha po dobru.
◦• Prosme za naši obec (naše město) a za všechny její (jeho) obyvatele, především za opuštěné a za ty, ke kterým nikdo nechová lásku a úctu.
◦ Prosme, abychom dávali světu to, co mu náleží – pravdivé svědectví o Boží lásce a přítomnosti.
◦ Prosíme za uzdravení našeho ministranta Pavla, který je v nemocnici na operaci.

Pane, tobě patří život každého člověka a všechna moc na nebi i na zemi. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.Comments