BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 16. 1. 2011 - 2. neděle v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 14. 1. 2011 14:10, autor: Petr Boháč

  1. Příští neděli je mše svatá ráno v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově        

  2. V týdnu je bohoslužba slova ve středu a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.
  3. Biblická hodina tento týden odpadá
  4. Náboženství se učí pro obě skupiny nižšího stupně v úterý ve 14:30.                                                  
  5. Ve středu náboženství odpadá

  6. Od soboty 15. - do neděle 23. ledna jsem na dovolené a zastupuje P. Václav Černý na nedělní mši a jáhen Dr. Tichý ve všední dny při bohoslužbě slova.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
2. neděle v mezidobí A 

Všechnu svou naději složme v Pána, on se k nám jistě skloní a vyslyší našemodlitby 
za církev i za celý svět. 
Volejme k němu společně: Pane, smiluj se. (Žl 40,2) 

▪ Prosme za všechny, kdo kdekoli vzývají Kristovo jméno, zvláště za 
    pronásledované křesťany. (1Kor 1,2) 
▫ Prosme za ty, kdo Boha neznají nebo ho hledají, a za spásu celého světa. 
▫ Prosme za mír a bezpečí, svobodu a blahobyt pro všechny národy. 
▫ Prosme za ty, kdo na sebe vzali nebo chtějí vzít politickou odpovědnost: za jejich moudrost a         
    poctivost. 
• Prosme za ty, kdo mají nejisté pracovní místo, za ty, kdo dostávají nespravedlivě 
    nízkou mzdu, a za všechny nezaměstnané. 
• Prosme za ty, kdo jsou ve svém životě neúspěšní, a za ty, kdo nemají proč žít. 
• Prosme za ty, kterým se rozpadla rodina a ztratili lidské zázemí, prosme za 
    nemocné a za všechny trpící. 
◦ Prosme za vnitřní jednotu a svornost našeho (farního) společenství. 

Pane, kéž tvoje milosrdenství a tvá věrnost stále opatruje všechny, za něž jsme prosili. 
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Žl 40,12)
Comments