BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 16. 2. 2014 - 6. neděle v mezidobí - cyklu A - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 15. 2. 2014 15:12, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 15. 2. 2014 15:12 ]
Modlitba věřících 
6. neděle v mezidobí – cyklus A 
16. 2. 2014 


V Duchu svatém, který zkoumá všechno, i hlubiny Boží, prosme našeho společného Otce:

1. Veď svoje služebníky a všechny věřící, ať jsou zbožní a žijí důsledně podle tvých přikázání.
2. Povzbuzuj křesťanské manžele, osoby zasnoubené i svobodné, ať usilují o čistotu odpovídající jejich stavu.
3. Prosíme za obrácení nevěřících i těch, kdo věří, avšak jednají, jak bys nebyl.
4. Žehnej mocným světa, ať moudře řídí svěřené národy; nehledají záminky k rozmíškám ani válkám.
5. Usmíření a obnovení společenství lásky vyprošujeme manželstvím narušeným nevěrami.
6. Tvému milosrdenství svěřujeme ty, kdo opustili manželské soužití, řeholní život či kněžskou službu.
7. Pomáhej nám držet dané slovo, ukvapeně neslibovat, žít v pravdě a tak ukazovat, že jsme Kristovi.

Všemohoucí Bože, který všechno znáš a vidíš, shlédni milostivě na nás a přijmi naše prosby. Amen.