BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 16. 3. 2014 - 2. neděle postní - cyklu A - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 15. 3. 2014 15:51, autor: Farnost Josefov


Modlitba věřících 
2. neděle postní, cyklus A 
16. 3. 2014

Bůh milující člověka poslal svého Syna, aby zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života[1]. S důvěrou v Boží moc svěřme své prosby jeho lásce:

1. Prosíme tě za ty, kteří se připravují na přijetí svátostí, aby měli odvahu vydat se na cestu za tebou.[2]
2. Prosme o dar dostatečné vláhy v přírodě pro naši zemi.[3]
3. Prosme o mírové vyřešení krize na Ukrajině a na Krymu.[4]
4. Prosme za Sýrii, Súdán, Kongo a další země, kde vládnou nepokoje či válka.[5]
5. Prosme o změnu korupčního prostředí vládnoucího v mnoha rovinách správy naší země.[6]
6. Prosme o správná rozhodnutí v oblasti obrany naší země i celé Evropy.[7]
7. Prosme o sílu unést obtíže spojené s hlásáním evangelia.[8]

Bože, ty bdíš nad těmi, kdo doufají v tvoji milost. Prosíme tě, ať na nás i na všech, za které se modlíme, spočine tvé milosrdenství.[9] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Srov. 2. neděle postní, druhé čtení 2 Tim 1,10.
[2] Srov. 2. neděle postní, první čtení Gn 12,1-4a.
[3] Česku hrozí sucho. Může poškodit vegetaci, už zaměstnává i hasiče.
[4] Probíhají volby na Krymu. Rusové potvrdili cvičení u hranic s Ukrajinou. Vojáci postřelili u kontrolního stanoviště na Krymu ukrajinského aktivistu.
[5] Odpůrci venezuelské vlády dál protestují v ulicích. Při demonstracích zemřelo už 21 lidí. Situace v Sýrii je stále tristní.
[6] Protikorupční policie vyšetřuje podnikatele Oulického a exsenátora Nováka.
[7] Generál Šedivý: Evropa potřebuje k obraně Ameriku, což je chyba. Už 15 let není česká armáda na obranu státu sama.
[8] Viz 2. neděli postní, druhé čtení 2 Tim 1,8b.
[9] Srov. 2. neděle postní, Žalm 33.
Comments