BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 16. 8. 2015 - 20. neděle v mezidobí - cyklu B - bohoslužby, přímluvy

přidáno: 15. 8. 2015 16:17, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 15. 8. 2015 16:17 ]

 PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

20. neděle v mezidobí B 
Ježíš se obětoval za život světa. Proto je naší křesťanskou povinností modlit se znovu a znovu za náš svět. Volejme tedy:

Pane, smiluj se. (Jan 6,51)

▪ Prosme za ty, kdo jsou sice pokřtěni, ale nežijí z Krista a v Kristu. (Jan 6,53.56-57)
▪ Prosme za ty, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přistupovat ke stolu Páně.
▫ Prosme o moudrost pro ty, kdo vládnou národům, slouží církvi a vychovávají děti a mládež. (Ef 5,15n)
• Prosme za ty, kdo žijí ve strachu ze ztráty zaměstnání, z možného neštěstí, z nepřátel, z nemoci a smrti.
• Prosme za ty, kdo náhle přišli o své nejbližší, o zázemí a domov.
• Prosme za ty, kdo se protloukají životem bez radosti a štěstí.
◦ Prosme za ty, s nimiž jsme slavívali eucharistii a kteří nás předešli ve smrt. (Jan 6,54)
◦ Prosme za naše přátele, za naše nemocné a za všechny věřící i nevěřící obyvatele našeho města (naší obce).

Neboť v tobě je jediný pramen života. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Jan 6,53)