BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 16. 9. 2012 - 24. V MEZIDOBÍ - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 15. 9. 2012 15:32, autor: Farnost Josefov

  1. V Jasenné je dnes posvícení a po ranní mši je posezení v kulturním domě při Obecním úřadě. Všichni jsou srdečně zváni.
  2. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny).
  3. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  4. V týdnu je mše sv. ve středu a v pátek  v 18 hodin v kapli na faře - Duškova 77, Josefov
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  6. V úterý je první hodina náboženství (spíše farní katecheze) v 15:30 pro všechny děti, kde se také domluví další program setkávání.
  7. V sobotu je v 11 hodin mše pro motorkáře - jak bývá zvykem na zakončení motorkářské sezony.
  8. Příští neděli odpoledne je ekumenické setkání - díkůvzdání za úrodu.

Modlitba věřících
24. neděle v mezidobí, cyklus B
16. 9. 2012

Ježíš mluví otevřeně o své cestě kříže. Jejím cílem je záchrana člověka. Obraťme se společně k Bohu a prosme:

1. Prosme o požehnání pro apoštolskou cestu Svatého otce do Libanonu a prosme za všechny křesťany na Blízkém východě.[1]
2. Prosme o usmíření národů bývalé Jugoslávie a odpuštění všech bolestných křivd.[2]
3. Prosme za oběti metylalkoholu a také za všechny, kdo jsou na alkoholu závislí a za jejich rodiny.[3]
4. Prosme o perspektivní budoucnost naší země v souvislosti se stávající politickou situací a s blížícími se podzimními volbami.[4]
5. Prosme o dary Ducha svatého pro všechny, kdo vedou katechezi dospělých i dětí.[5]
6. Prosme o Boží pomoc pro manželské páry, které ztratily motivaci k dalšímu společnému životu.[6]
7. Prosme o dar víry, která je naplněna konkrétními skutky.[7]

Bože, ty nás voláš k následování i přes mnohé těžkosti a kříže[8]. Zachvať naše srdce, dej nám sílu nezdráhat se a doveď celý svět ke spáse. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


[1] Benedikt XVI. ví, co mu hrozí v Libanonu, ale přesto chce jet do Libanonu.
[2] Sarajevo: Mezináboženské setkání skončilo konfliktem. Svědectví o obchodu s orgány.
[3] Metanol má další oběti i zadržené.
[4] Rebelové ODS přednesli požadavky, bude se dál jednat...
[5] 16. 9. připomínka sv. Ludmily, zahájení výuky náboženství v řadě farností.
[6] Český statistický úřad - klesající rozvodovost.
[7] Druhé čtení Jak 2,18.
[8] Evangelium Mk 8,27-35 i první čtení Iz 50,5-9a.
Comments