BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 17. 07. 2016 - 16. Neděle v mezidobí

přidáno: 16. 7. 2016 14:33, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 17. 7. 2016 12:07 ]

Parte + Ludmily Holubové je možné dole stahnout ve formátu pdf

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
16. neděle v mezidobí C

 

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.

Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem na s. 27:

za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•), za místní společenství (◦). Pokud je nutné přímluvy zkrátit, vynechají se některé prosby.

Vždy ale musí být každý z uvedených okruhů zastoupen alespoň jednou prosbou, aby byl zachován univerzální charakter přímluv.

 

Kněz:

Abraham nenechal počestné jít dál, dokud jim neprokázal dobrodiní. Podobně jako on

poslužme teď i my všem lidem svou modlitbou.

Volejme společně: Pane, smiluj se.

 

▪ Prosme nejprve za všechny křesťany, za ty, kdo se celým svým životem dali do služby církvi, a za ty, kdo pro církev trpí. (Kol 1,24-25)

▪ Prosme za ty, kterým je v církvi svěřeno hlásání evangelia a vyučováni. (Kol 1,25.28)

▫ Prosme za soudce: za jejich moudrost, smysl pro spravedlnost a nestrannost.

▫ Prosme za lidi, kteří jsou přetížení prací a nemají čas naslouchat Božímu slovu ani druhým lidem. (Lk 10,40-42)

• Prosme za ženy, jejichž lidská důstojnost je pošlapávaná. (Lk 10,38)

• Prosme za lidi žijící mimo svůj domov, především za ty, kterým se nedostává pohostinného přijetí. (Gn 18,-2)

 • Prosme za ty, kdo ve svých starostech, nemocech a utrpení propadli zoufalství, aby našli novou naději. (Gn 18,10a)

 • Prosme za oběti nehod a katastrof: za ty, kdo přišli o své blízké nebo o zdraví, a také prosme za věčnou spásu těch, kdo zemřeli.

 ◦ Prosme jedni za druhé, abychom ve shodě s Božími dary byli užiteční církvi i světu. (Kol 1,24-25)

 

Kněz:

Pane, pohleď na všechny lidi a na jejich starosti, které jim berou pravý pokoj.

Smiluj se a nenechávej nikoho bez své pomoci.

Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Lk 10,41)

 

 

Ċ
Farnost Josefov,
17. 7. 2016 12:05