BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 1. 7. 2012 - 13. V MEZIDOBÍ - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 30. 6. 2012 16:02, autor: Petr Boháč

  1. Příští neděle je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti.
  2. Dnes v neděli 1.7.2012 je také mše svatá ve 14 hodin na Starém Plesu v kapli sv. Huberta - vždy na 1. neděli v měsíci.
  3. V neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  4. V týdnu je mše sv. ve čtvrtek v 9:30 v kostele v Josefově na slavnost svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Páteční mše v kapli a je na první pátek v měsíci se zpovídáním od 16:30 v 17 mše a po mši do 18 hodin bude adorace.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !


Modlitba věřících 
13. neděle v mezidobí, cyklus B 
1. 7. 2012 

Bůh si nelibuje v žádné bolesti či utrpení, ale stvořil všechno, aby to přinášelo prospěch.[1] Proto svěřme Bohu své starosti a společně prosme:

1. Prosme o pomoc pro uprchlíky zvláště z Konga, kde hrozí nový etnický konflikt.[2]
2. Prosme za všechny oběti tragické nehody autobusu v Chorvatsku a prosme za všechny, kdo v těchto dnech odjíždějí na prázdniny a dovolené.[3]
3. Prosme za české soudnictví, aby sloužilo pravdě a spravedlnosti.[4]
4. Prosme o sílu, vytrvalost a pomoc pro všechny, kteří pečují o nemocného ve své rodině.[5]
5. Prosme za naše biskupy, kteří budou jednat na Velehradě o důležitých otázkách církve u nás.[6]
6. Prosme na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje o novou odvahu k hlásání evangelia v naší zemi.

Bože, ty nás vysvobozuješ z pout smrti a vedeš nás k životu. Vyslyš naše prosby a pomoz nám podílet se na budování díla lásky[7].
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


[1] První čtení Mdr 1,13-15
[2] http://www.guardian.co.uk/world
[3] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci
[4] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/
[5] evangelium Marek 5,23
[6] http://tisk.cirkev.cz/z-domova/biskupove-budou-jednat-na-velehrade/
[7] druhé čtení 2 Kor 8,6-7