BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 17. 2. 2013 - 1. neděle postní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 16. 2. 2013 13:18, autor: Farnost Josefov

  1. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny).
  2. SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ je příští neděli při všech bohoslužbách.
  3. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  4. V týdnu je mše sv. ve středu a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  6. V úterý je náboženství (spíše farní katecheze) v 15 hodin pro děti do páté třídy. Starší děti a mládež mají vždy aktuálně ohlášena setkání v pátek po večerní mši svaté vždy po domluvě. V Jasenné je náboženství ve škole ve středu ve 14:30 hodin.
  7. Křížová cesta je v pátek před večerní mší, v neděli po mši v Jasenné a v neděli přede mší v kostele v Josefově.
  8. NET FOR GOD - promítání filmu "aby všichni jedno byli" v rámci programu Net for God je v pátek po mši sv.


Modlitba věřících
1. neděle postní, cyklus C 
17. 2. 2013 

Bůh nám zaslibuje, že žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán. V této síle víry předložme Bohu své prosby:

1. Prosme o moudrost a vedení Duchem svatým pro všechny kardinály, kteří budou volit nového papeže.
2. Prosme za všechny katechumeny, kteří budou o Velikonocích pokřtěni.
3. Prosme o nalezení správného řešení radikálních islamistických aktivit v Mali a ochranu před terorismem.
4. Prosme o zastavení jaderných válečných aktivit Severní Koreje.
5. Prosme o změnu ekonomické situace v Evropě.
6. Prosme o požehnání, pomoc a úctu pro všechny manželské páry a také pro všechny, kdo se na manželství připravují.
7. Prosme o Boží požehnání našemu postnímu úsilí, prosme o dar modlitby a odvahy ke konání dobra.

Bože, ty chráníš a provázíš svůj lid. Slyš hlas své církve a pohlédni na všechny, kteří prožívají bídu a lopotu, útlak a tíseň. Zachraň je a vysvoboď. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.


Comments