BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 17. 3. 2013 - 5. neděle postní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 16. 3. 2013 16:45, autor: Farnost Josefov


  1. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny).
  2. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  3. V týdnu je mše sv. v pondělí v kostele a v úterý (slavnost sv. Josefa) a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  5. Křížová cesta je v pátek před večerní mší, v neděli po mši v Jasenné a v neděli přede mší v kostele v Josefově.

Modlitba věřících 
5. neděle postní, cyklus C 
17. 3. 2013

Ježíš nikoho neodsuzuje[1], ale dává život. Proto s důvěrou svěřme Bohu všechny své modlitby:

1. Prosme o dary Ducha svatého pro nového papeže Františka.[2]
2. Prosme o dar víry, naděje a moudrosti pro mladé křesťany v naší zemi.[3] 
3. Prosme za všechny ohrožované křesťany v oblastech radikálního islamismu, zvláště v Sýrii a Pákistánu.[4] 
4. Prosme o zastavení zla války a teroru v Severní Koreji[5], Sýrii[6], Afganistanu[7] a Iráku. 
5. Prosme o pomoc všem, kteří zaskočeni nemocí, chudobou[8] nebo vyhlídkami na budoucnost propadají beznaději. 
6. Prosme za všechny dobrovolníky, kteří v našem okolí pomáhají druhým a přispívají ke kvalitnímu životu. 
7. Prosme o ducha pokání a modlitby, abychom se dobře připravili na oslavu tajemství Velikonoc. 

Bože, ty s námi děláš velké věci a naplňuješ nás radostí[9]. Daruj nám svoji oživující vodu a napoj svůj lid milostí[10] spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Srov. evangelium Jan 8,11. 
[2] Biskupem Říma se stal argentinský kardinál Bergoglio
[3] Týden modliteb za mládež 2013
[4] Muslimové zapálili desítky křesťanských domů
[5] Severní Korea pokračuje v eskalaci hrozeb jadernými zbraněmi a válkou
[6] Bojů v Sýrii se aktivně účastní čím dál více dětí. Už milion lidí opustilo kvůli konfliktu Sýrii
[7] Talibanský atentátník zaútočil u afghánského ministerstva
[8] Mladý Tunisan se zapálil na protest proti nezaměstnanosti mladých
[9] Srov. žalm 126. 
[10] Srov. první čtení Iz 43,19-20. 
Comments