BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 17. 4. 2011 - Květná neděle - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 16. 4. 2011 16:14, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 16. 4. 2011 16:28 ]

  1. Dnes je sbírka na plošné pojištění majetku.
  2. Velikonoční svátost smíření je připravena na příští neděli po mši svaté.
  3. Po mši také prosím muže, zda-li by se zdrželi, abych připravil rozpis na mytí nohou při bohoslužbě na památku večeře Páně na Zelený čtvrtek.
  4. Ve svatém týdnu jsou všechny bohoslužby v 18 hodiny - zelený čtvrtek, velký pátek a vigilie vzkříšení v sobotu. Příští neděli je mše svatá ráno v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově.
  5. Mše svatá v týdnu je jen pohřební ve středu ve 14 hodin na Starém Plese za + Annu Černou.
  6. Náboženství se učí pro obě skupiny nižšího stupně v úterý ve 14:30 hodin. Ve středu starší žáci od 15:30 hodin.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Květná neděle A, B, C 

Ježíš nelpěl na tom, že je roven Bohu, a stal se člověkem. S vírou, že se nás u svého 
Otce zastane, přednesme své prosby a volejme: Pane, smiluj se.
 
▪ Prosme za jednotu církve a za svatost všech věřících.  
▪ Prosme za ty, kdo budou o Veliké noci pokřtěni. 
▫ Prosme za ty, kdo nevyznávají Ježíše jako Krista. 
▫ Prosme za ty, kdo spravují věci veřejné. 
▫ Prosme za mír a bezpečí pro všechny lidi a národy. 
• Prosme za ty, kdo se skrze své utrpení stávají podobnými Kristu. 
• Prosme za ty, kdo se mu stali podobnými ve smrti. 
◦ Prosme za to, co každému z nás teď nejvíce leží na srdci. 
▫ Prosme za spásu celého světa. 

Pane, nebuď nám vzdálen a pospěš na pomoc všem, za které jsme prosili. 
Tobě buď chvála a klanění nyní i na věky věků. Amen. 

Comments