BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 18. 11. 2012 - 33. V MEZIDOBÍ - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 17. 11. 2012 14:33, autor: Římskokatolická farnost Josefov

  1. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny). 
  2. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  3. V týdnu je mše sv. v pondělí ve 13:30 v Jasenné při pohřbu maminky paní starostky - paní Libuše Součkové. Ve středu je v 16 hodin mše v Jasenné a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  5. V úterý je náboženství (spíše farní katecheze) v 15 hodin pro děti do páté třídy - tento týden náboženství na faře odpadá. Starší děti a mládež mají vždy aktuálně ohlášena setkání v pátek po večerní mši svaté vždy po domluvě.  V Jasenné je náboženství ve škole ve středu ve 14:30 hodin.


Modlitba věřících 
33. neděle v mezidobí, cyklus B 
18. 11. 2012 

Pán Ježíš podal za hříchy jednu jedinou oběť, a tak jednou pro vždycky zvítězil[1]. Proto svěřme Bohu všechny bolesti světa i našich blízkých:

1. Prosme za lidi, kteří sice byli pokřtěni, ale vzdálili se od církve a křesťanství nepraktikují.[2]
2. Prosme o bezpečnost na územích Izraele, Gazy[3], Sýrie a Turecka. 
3. Prosme o politickou stabilitu pro naši zemi[4] i pro svět.[5] 
4. Prosme za státy zasažené přírodními katastrofami, zvláště za Itálii[6] a Haiti, kde hrozí hladomor[7]
5. Prosme o řešení, jak zabránit rostoucímu ohrožení ovzduší.[8] 
6. Prosme za všechny osamocené stárnoucí rodiče, jejich děti a jejich rodiny.[9] 
7. Prosme za všechny, kteří v podzimních dnech propadají psychickým depresím.[10] 
8. Prosme za všechny, kteří zahynuli při nehodách, a prosme za jejich pozůstalé.[11] 

Bože, Ty jsi naším dědičným podílem a naší radostí[12]. Doveď nás i celý svět k plnosti spásy.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

[1] Druhé čtení: Židům 10,12-14 
[2] Poselství biskupské synody 7. ‒ 28. října 2012 o nové evangelizaci. 
[3] Situací v Gaze se zabývá Bílý dům i OSN 
[4] Další vládní krize; Tisíce falešných podpisů v boji o Hrad 
[5] Sedm států hodlá vystoupit z USA 
[6] Povodně v Itálii si vyžádaly čtyři mrtvé, stovky lidí jsou bez domova 
[7] Na Haiti po hurikánu Sandy hrozí hlad 
[8] Množství skleníkových plynů dosáhlo rekordní úrovně 
[9] Česko čeká demografický zvrat. 
[10] Na podzimní depresi si stěžuje stále víc lidí. 
[11] Lidé budou vzpomínat na oběti dopravních nehod o třetí listopadové neděli 
[12] viz nedělní Žalm 16
Comments