BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 18. 3. 2012 - 4. neděle postní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 17. 3. 2012 16:30, autor: Petr Boháč  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti. 
  2. Mše v týdnu jsou v pondělí na slavnost sv. Josefova, ve středu a v pátek v 17:00 na faře v Josefově.
  3. V pátek přede mší v 16:30 a v neděli přede mší v 9:00 je společné rozjímání křížové cesty. V Jasenné je křížová cesta po nedělní mši svaté.
  4. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  6. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.    V Jasenné se vyučuje ve středu v 15 hodin v Základní škole. Tento týden odpadá náboženství skupině paní Silvarové, která je na školení.
  7. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež je v pátek ihned po mši od 17:45 - 18:45 - tento týden odpadá, z důvodu zasedání pastorační rady farnosti.
  8. Příprava dospělých na křest - katechumenát je dle osobní domluvy ve středu po mši a v pátek po přípravě na biřmování.

Modlitba věřících
4. neděle postní, cyklus B
18. 3. 2012

Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul.[1]
Svěřme milujícímu Bohu všechny, kdo potřebují jeho pomoc:

1. Prosme za všechny, kdo se připravují na křest, aby byli Kristem vysvobozeni z viny a zakusili Boží záchranu.[2]
2. Prosme za všechny, kdo byli zasaženi násilím posledních dní, především v Sýrii, ale i v Afghánistánu a dalších zemích světa.[3]
3. Prosme za oběti nehody autobusu s dětmi ve Švýcarsku[4], trajektu v Bangladéši[5] a také za všechny jejich blízké.
4. Prosme za pomoc pro lidi trpící hladem, zvláště v Jemenu.[6]
5. Prosme za pozitivní řešení sociální politiky našeho státu a prosme za všechny, kteří se dostali do dluhové pasti.[7]
6. Prosme za změnu postoje představitelů Evropské unie, kteří posouvají pojem rodiny.[8]
7. Prosme za ochranu naší země i okolních států před všemi tendencemi k totalitě a fašismu.[9]
8. Prosme za naše společenství, abychom dar Boží milosti proměnili v uskutečňování dobra v našem životě.[10]

Bože, děkujeme ti za tvoji nesmírnou lásku. 
Vyslyš naše prosby, vždyť tvá milost je dar a bez ní nemůžeme být spaseni.[11] 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Evangelium Jan 3,17
[2] Druhá skrutinia.
[3] http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/mista-kde-to-vre/konflikt-v-syrii-trva-uz-rok-u-idlibu-nalezena-tela-umucenych_228206.html
http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/sef-pentagonu-se-kratce-po-masakru-nahle-objevil-v-afghanistanu/768269?utm_source=rss&utm_medium=feed
[4] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/168121-svycarska-tragedie-pri-nehode-autobusu-28-mrtvych-z-toho-22-deti/
[5] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/168179-mrtvych-z-bangladesskeho-trajektu-uz-je-vic-nez-stovka/
[6] http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/mar/14/yemen-crisis-emergency-food-aid?intcmp=122
[7] http://zpravy.idnes.cz/novy-system-vyplaceni-davek-udelal-z-dalsich-lidi-dluzniky-pos-/domaci.aspx?c=A120310_232319_ostrava-zpravy_jog
[8] http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16086
[9] http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16070
[10] Druhé čtení: Ef 2,10.
[11] Druhé čtení: Ef 2,5.

Comments