BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 19. 3. 2017 - 3. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 18. 3. 2017 16:22, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 18. 3. 2017 16:22 ]

Modlitba věřících 
3. neděle, cyklus A 
19. 3. 2017 

Bůh nám dokazuje svou lásku tím, že Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky[1]. Proto mu svěřme s důvěrou své modlitby:

1. Prosme za ty, kdo se připravují ke křtu, aby byli očištěni od zla a nalezli Boží pramen života.[2]
2. Prosme za české politiky, jejich bezúhonnost a připravenost pracovat pro dobro své země.[3]
3. Děkujeme za svědectví víry a lásky zemřelého Miloslava kardinála Vlka. Pane, dej mu věčné odpočinutí!
4. Prosme za Turecko, aby jeho politika nevedla k násilí a nesvobodě v Asii ani v Evropě, a za země zasažené vlnou islámského radikalismu. [4]
5. Prosme na přímluvu sv. Josefa o požehnání a ochranu pro Josefov a všechny Josefy ve farnosti.
6. Prosme za všechny lidi, kteří nežijí v souladu s Božími přikázáními, ale touží po Bohu a jeho lásce.[5]
7. Prosme o dar milosti pokání pro naše společenství a zvláště pro ty, kteří váhají vydat Bohu celý svůj život.[6]

Bože, ty jsi skála naší spásy[7]. Zachraň nás a doveď nás do plné radosti ve svém království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] 3. neděle postní – cyklus A 2. čtení.
[2] 3. neděle postní – modlitba prvních skrutinií.
[3] Ministr financí musí vyvrátit podezření z podvodu, říká Sobotka.
[4] Turecko odřízlo kurdská města od světa, satelitní snímky ukázaly zkázu. Turecko a Nizozemsko ve sporu: Erdogan žádá mezinárodní sankce, demonstranti strhávají vlajky... Pět tisíc zajatců Boho Haram je na svobodě. Vojákům se je povedlo osvobodit.
[5] srov. 3. neděle postní – cyklus A evangelium.
[6] 24 hodin pro Pána,
[7] 3. neděle postní – cyklus A Žalm 95.