BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 19. 5. 2013 - slavnost Seslání Ducha svatého - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 18. 5. 2013 15:17, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 18. 5. 2013 16:00 ]

Modlitba věřících
Slavnost Seslání Ducha svatého, cyklus C 
19. 5. 2013 

V den Letnic se apoštolové modlili a byli naplněni Duchem svatým.[1] V moci Božího ducha svěřme Bohu své prosby:

1. Prosme o dary Ducha svatého pro naši církev a naše společenství.
2. Prosme o dar jednoty mezi všemi křesťany.[2] 
3. Prosme o požehnání pro připravovanou Noc kostelů a modleme se za všechny návštěvníky této akce.[3] 
4. Prosme za všechny, kdo v těchto dnech skládají zkoušky a prosme také o nalezení optimálního modelu školství v naší zemi.[4] 
5. Prosme za děti, kteří poprvé přistupují ke svátosti smíření a eucharistii. 
6. Prosme o zastavení korupčních úniků peněz, které omezují naši ekonomiku.[5] 
7. Připomeňme si naše vlastní biřmování, prosme o nové vylití Ducha svatého a také o požehnání pro naše kmotřence. 

Nebeský Otče, ty jsi naplnil svůj slib a seslal jsi nám dar své lásky, Ducha svatého. Prosíme tě, chraň v nás tento dar, abychom hlásali tvé veliké skutky[6]. Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

[1] Viz první čtení Sk 2,1-11. 
[2] V předvečer slavnosti probíhají desítky ekumenických modliteb. 
[3] Na pátek se připravuje Noc kostelů. 
[4] Pětina studentů nezvládla maturitu... 
[5] Vyšetřování okolností privatizace Mostecké uhelné společnosti. 
[6] Sk 2,11.
Comments